Започва съдебният процес за Царските конюшни

царските-конюшни
Започва съдебният процес за Царските конюшни срещу бившия областен
управител на Софийска област и лицензиран оценител

Съдебният процес по делото за Царските конюшни срещу областния управител
на Софийска област Веселин Пенев и лицензирания оценител на държавните
имоти Юлия Цекова стартира на 3 октомври 2019 г.
Това реши Специализираният наказателен съд в разпоредително заседание на
20 септември 2019 г. късно следобед.
Веселин Пенев ще отговаря за две престъпления. Първото е за умишлена
безстопанственост - за това, че като длъжностно лице, в условията на
продължавано престъпления (с две деяния) не положил достатъчно грижи за
ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му
имущество (престъпление по чл. 219, ал. 3 от НК). А именно, за бюджетни
средства на Софийска област и на Бългаската държавата в размер на общо 118
439,20 лева, както и за държавен имот, в резултат на което са настъпили
значителни вреди.

ЦАРСКИТЕ КОНЮШНИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ СА ГОРЕЛИ ТАЗИ НОЩ

Второто обвинение на Пенев е за това, че като длъжностно лице съзнателно
сключил три неизгодни сделки от името и за сметка на Българската държава.
Чрез транслация на притежаваната от държавата част от собствеността на
Царските конюшни в полза на „Евротрансбилд“ ЕООД, а не чрез обособяване на
реален дял със статут на частна държавна собственост, продал държавната
част от недвижимите имоти по занижени цени - за сумата от общо 658 870 
лв. без ДДС, при обща пазарна стойност към същата дата в размер на 10 989
000. От действията му са произлезли вреди за Българската държава в размер
на 10 330 130 лв.
Юлия Цекова е обвинена за това, че в качеството си на лицензиран оценител,
дала  неверни оценки и заключения за определяне пазарната стойност на три
недвижими имота в центъра на София – частна държавна собственост,
възложени й от областния управител на област София. От това произтекла
щета за  Българската държава в размер на 10 330 130 лв.

КОНЮШНИТЕ НА ФЕРДИНАНД МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА


carskite-koniusni-sofia
Царските конюшни