Топлоцентралата – новото арт пространство на София

toplocentralata


В „ Топлоцентралата “ ще има зала за 250 зрители, две студиа, зали за репетиция и „white box“ пространство за визуални изкуства

Проектът на архитект Мариана Сърбова в партньорство с Антон Колев спечели конкурса за визията на новото арт пространство на София – бившата топлоцентрала на НДК в Южния парк, съобщи Малина Едрева, председател на Комисията по култура и образование към Столичния общински съвет, в ефира на БНТ. След конкурс проектът за центъра за съвременни изкуства и култура бе избран от международно жури измежду 61 постъпили предложения.

Идеята на Сърбова и Колев е в бившата топлоцентрала (с обща площ 4 895 м2 ) да се обособят няколко пространства – зала за 250 зрители, предвидена главно за изпълнителски изкуства, две студиа, зали за репетиция, както и т. нар. „white box“ пространство за визуални изкуства. В „ Топлоцентралата “ ще се провеждат концерти, пърформанси и театрални спектакли.

Проектът е на стойност 5,5 млн. лв. и ще се финансира от Столична община, като първоначално ще заработи като общински културен институт. С времето ще потърси финансиране и от държавата, като поиска разрешение от Министерски съвет да се превърне в регионален институт.

Арт пространството ще се издържа както с публични средства, така и чрез приходите, събрани от културните прояви. Предстои международен конкурс за избор на мениджър.

По думите на Едрева, превръщането на старата сграда в арт център ще образува „културна ос“ в района, която започва от музея „Земята и хората“, продължава с бившето гарнизонно стрелбище, днес музей за съвременно изкуство и ще свършва с „ Топлоцентралата “.

Ето и описанието на проекта “ Топлоцентралата “ на обединение „Колев-Сърбова”, арх. Антон Колев, арх. Мариана Сърбова:

Обемно-пространствена концепция и идеен проект за реконструкция и преустройство на съществуващата сграда на топлоцентралата на НДК в Център за изкуства и култура

Цел на проекта е пространственото разхерметезиране на отделните сгради, използвайки следните принципи:

− ясна геометрична рамка, свързваща новите и старите сградни обеми – с избраната си материалност тя запазва ритъма на фасадите и контурите на обемите;

− дифузна среда, обединяваща ролята на зелено и площадно пространство; връзка с парка;

− преливане на пространствата в основните обществено-достъпни зони

– комуникация между интериор и екстериор;

− подчертаване на характерната носеща конструкция на сградите;

− запазване на материалността на сградите (облицовъчни тухли, стъкло, цимент / бетон, графични елементи);

− изява на основната ценност в сградите

– хетерогеният им характер и пространствата им.

Запазват се съществуващите сгради 1а, 1b и 2. Сграда 1с се разрушава. Предвижда се нова двуетажна сграда 3 с метална конструкция. Тя е двустранно достъпна с цел проходност на пространствата и играе роля на връзка между сградите 1a и 2, където са всички обществени пространства. Служебната зона е в сграда 1b. Предвиждат се следните промени по съществуващите елементи на сградите:

− изграждане на частично междинно ниво в сграда 1а (метал) при запазване на покривната й конструкция; премахване на стените в северната част на сградата;

− изграждане на частично междинно ниво (метал) в сграда 1b като се демонтират покривните 2Т панели и 4 броя от тях се монтират на по-високо ниво на указаната в чертежите нова кота чрез надстрояване на съществуващата стб конструкция и запазване на ограждащите стени като структура; премахване на вътрешните съществуващи стени;

− изграждане на частични междинни нива в сграда 2 (метал или стб.) при запазване на покривната конструкция; премахване на вътрешните стени и на външните стенни панели в СЗ част, където се предвижда вкопаване на терена до котата на пода.

ЗП – 970m2 РЗП – 1437m2

Озеленяване – 1958m2

Обща строителна стойност – 3 000 000 лв.