Седем емблематични сгради в центъра на София ще бъдат реставрирани по програма „Културно наследство“

sgrada-kalpakciev

Седем емблематични сгради в центъра на София ще бъдат реставрирани по програма „Културно наследство“, съобщиха от пресцентъра на Столичния общински съвет (СОС).

Програмата е приета от СОС през 2019 г. по инициатива на кмета Йорданка Фандъкова и нейната основна цел е подкрепа на усилията на гражданското общество за опазване на недвижимото културно наследство на територията на Столична община и насърчаването на собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им, припомнят от СОС.
На заседанието на СОС на 24 февруари предстои да бъде гласувано предложението на главния архитект на София Здравко Здравков, което предвижда финансиране за цялостно обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж и разходи по авторски надзор на проектантите по време на строителството. Експертният и програмният съвет на Програма „Културно наследство“ след класиране са одобрили седем и две резервни сгради от общо 21 подадени заявления за възстановяване на стари емблематични здания в районите „Оборище“, „Средец“ и „Възраждане“.

Одобрените сгради са:

1. Жилищно-търговска сграда, б. на Иван Кацаров, бул. „Ст. Стамболов“ № 52;

2. Жилищно-търговска сграда, ул. „Леге“ № 3;

3. Жилищно-търговска сграда, б. на Райна Данаилова, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 65;

4. Жилищна сграда, б. на Нешо Салчев, ул. „Ген. Паренсов“ № 4;

5. Сграда на б. кафене „Средец“ /б. „Якобински клуб“/, ул. „Ив. Вазов“ № 6;

6. Жилищно-търговска сграда, б. здание на Калпакциев, бул. „Хр. Ботев“ № 101;

7. Жилищно-търговска сграда, б. на Соломон Кокашвели, ул. „Княз Борис I“ № 143;

Резервни обекти:

8. Жилищна сграда, б. на инж. Йорданов, ул. „Добруджа“ № 7; 9. Жи

лищна сграда, б. на Б. Нешев, ул. „Московска“ № 21;

„За нас е важно да съхраним красивия исторически облик на София и правим възможното в тази ситуация, но въпросът с опазването на културно-историческото ни наследство трябва да се реши на национално ниво“, заявява по темата председателят на СОС Георги Георгиев, цитиран от пресцентъра на СОС.