Днес беше представено идейното решение за обновяване на площад „Света Неделя“

ploshtad-sveta-nedelya

Днес беше представено идейното решение за обновяване на площад „Света Неделя“ от главния архитект Здравко Здравков, арх. Масимилиано Фуксас, арх. Антонио Марселия и арх. Лучано Ландаета.

През 2019 година Столична община проведе международен ограничен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя” и прилежащите пространства. Журито определи за победител в конкурса италианското Студио Фуксас.

С победителят в конкурса е сключен договор за проектиране в два етапа: изготвяне на идейно решение и изработване на технически и работен инвестиционен проект за реконструкция на площад „Св. Неделя“ и прилежащите му пространства.

Новият дизайн на площад „Света Неделя“ си поставя като основна цел възстановяването на пешеходните зони в центъра на София, така че да се създаде непрекъснато, безпроблемно и оживено обществено пространство. Темата за непрекъснатостта, разбирана като пространствено и визуално сближаване, се решава с включването на пешеходните части на булевард „Княгиня Мария Луиза“, булевард „Александър Стамболийски“, булевард „Витоша“ и на улица „Съборна“. Пешеходността на тези улици позволява по-добро проследяване на доминиращите визуални оси, идентифицирани в посоките север-юг и изток-запад, които се пресичат една в друга в централната точка, където се намира православната катедрала „Света Неделя“. Важно е да се гарантира възможността за достъп, както физически, така и чисто визуален, чрез предефиниране на публичното пространство, за да се създаде оптимално свързан градски център в човешки мащаб. За да стане мястото активно и достъпно 24 часа в денонощието, всеки месец от годината, площадът ще бъде оборудван с всички необходими функции и технологични решения за по-добро задоволяване на различните потребности на голямо обществено пространство, което цели да стане сърцето на живота на града. Площадът се характеризира със значително разнообразие от функции, които са необходима предпоставка за получаване на правилната, непрекъсната и метаморфна жизненост на среда като тази.

Проектът предлага осъществима намеса с възможно най-малка инвестиция, както по отношение на времето за строителство, така и на разходите. Избрани са местни строителни материали за настилките и местни растителни видове, за да се улесни както наличието, така и поддръжката им, като по този начин се насърчава и  местната икономика.

Основни моменти в проектното решение

• Проектът за площад „Света Неделя“ предвижда ново функционално зониране на пространството. Голямо значение е отредено на създаването на два основни пътя, които съответстват съответно на доминиращите зрителни оси – оста север-юг и оста изток-запад. Предлагат се градски парк в западната част, наземна и подземни връзка с Ларгото и премахване на архитектурните наслоения от последните години.

• Римските археологически находки, наскоро проучени, ще бъдат интегрирани в новия площад чрез стъклени настилки, които ще могат да ги защитят и да станат видими за обществеността, гарантирайки възприемането на различните слоеве, които характеризират тази зона. Добре планираните осветителните системи ще гарантират видимост на археологическото наследство през нощните часове.

• За да се насърчи жизнеността на мястото, се предлага разширяване на пешеходната зона и подобряване на достъпността до нея. Свързването с вече съществуващите пешеходни зони гарантира по-голяма непрекъснатост и плавност на пешеходните потоци.

• Новите пешеходни зони са планирани в пряка връзка с обществената мобилност. Интегрират се спирките на различните видове обществен транспорт. От съществено значение ще бъде пренасочването на пътното движение, така че да се освободи площада от автомобилното движение и паркирането.

• Осветлението през нощта ще направи площада безопасен и удобен, а допълнителните осветителни тела към фонтаните и растителността ще оживят пространството чрез сценографски ефекти. 

• Чрез използването на местни строителни материали, местни растителни видове и интервенция, която възможно най-малко променя топографията на района, съществено се ограничават разходите за строителство. Предоставянето на високотехнологични елементи, захранвани от възобновяема енергия, ще доведе до ограничаване на разходите за енергия в дългосрочен план.

• Разширяването на функциите на площада ще увеличи вече съществуващите стопански дейности и ще привлече допълнителни частни инвестиции за целия град.

Предстоящи дейности

1.      Представяне на становища по проектното решение – 29 август – 11 септември 2020 г.

2.      Изготвяне на технически проект – октомври – декември 2020 г.

3.      Съгласуване и одобряване на работния проект – януари – юни  2021 г.

4.      Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител – септември 2021 г. – март 2022 г.

5.      Стартиране строителство с  първия етап – от ул. „Алабин“ до ул. „Позитано“ – април 2022 г.