Какви сигнали се получават в Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“

padnal-pokriv-na-pirotska-operativen-centar
Екип на пожарната на мястото на падналия покрив

Бурният вятър в столицата в събота, доведе до доста инциденти. Ние ви уведомихме за част от тях, но решихме да ви дадем по-точна информация, какво се случва в столицата и какви сигнали са получени в оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към столична община. 

Б Ю Л Е Т И Н
на дирекция „Аварийна помощ и превенция“
За периода от 08:00 часа на 03.02.2018 г. до 08.00 часа на 04.02.2018 г. в Оперативния дежурен
център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са приети и отработени 769 сигнала:
1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората 468
Шумни дейности (работа с машини, силна музика, викове на хора) 21
Проблеми със здравето на хората (припаднали, временно разстройство) 4
ПТП с пострадали хора 0
Опасни ел. съоръжения (трафопостове, ел. табла, стълбове) 19
Опасни дървета и клони 279
Опасни сгради и фасади 142
Опасни шахти 3
2. Сигнали, свързани с нарушения на обществения ред 179
Неправилно паркиране (на тротоари, пред гаражи, магазини и др.) 63
Нарушаване на обществения ред (хулигански прояви) 21
Неработещи светофари 72
Движение на ППС с висока скорост (гонки) и др. нарушения на ЗДП 1
Затруднения в движението на градския транспорт и трафика на ППС 1
Проблеми с уличното осветление 21
3. Сигнали, свързани с опазване на околната и градската среда 107
Проблеми с животни (кучета, коне, котки, пчели, змии и др.) 9
Проблеми на пътните платна и тротоарите 72
Теч на вода 0
Нарушения при строителни дейности 17
Сечене на дървета и чупене на клони 0
Опасни вещества или миризми (химически) 9
4. Сигнали, свързани с опазване на имуществото 15
Локални пожари (битови, автомобили, контейнери за отпадъци) 12
ПТП без пострадали хора (само материални щети) 2
ПТП без пострадали с нарушена инфраструктура 1
Изоставен багаж 0
Кражби на имущество 0
Общ брой сигнали: 769