Днес обявяват първо класиране за общинските детски градини и яслени групи в София

detska-gradina

Днес става ясно първо класиране за детски градини и яслени групи в София.  Резултатите ще бъдат публикувани в страниците на детските заведения утре. 

В сградата на Столична община в 14 часа ще се извърши под граждански контрол първо класиране на деца за прием в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища за учебната 2018/2019 година, съобщи на страницата си ИСОДЗ. Осигурени са 5 (пет) свободни места за желаещи граждани да присъстват на събитието.

9691 свободни места в столичните детски градини и ясли. Местата за деца в яслена възраст (родени 2016 и 2017 година) са 3572, а в първа градинска възраст (родени 2015 година) са 3228. 

Местата за 5 и 6-годишни деца в подготвителни групи към училищата – 2891.

Общо допълнителният брой места за децата с хронични заболявания е 1346 (713 – за яслени групи и 633 – за първа градинска група. 

Броят на свободните места в първа градинска група за деца със специални потребности е включен в обявените свободни места. Бройките за деца с хронични заболявания е намален на 5, вместо досегашните 10 в група. Тези места са над регламентираните 18 места за яслени групи и 25 – за градински групи. 

От Столична община обявиха следните уточнения във връзка с първото класиране с прием от месец септември:

Във връзка с предстоящите класирания за прием от м. септември 2019 година, Ви информираме, че на 09.05.2019 г., след заключване на системата в 18:00 часа и преди извършване на първото класиране за учебната 2019/2020 г. под граждански контрол на 10.05.2019 г., ще бъде извършена проверка за некоректността на следните критерии, заявени в профилите на кандидатстващите деца:  

  • Общ критерий 5 за ДГ „Дете, което посещава общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване“
  • Социален критерий 11 за ДГ и ПГУ/Социален критерий 10 за СДЯ „Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70%“.

Общ критерий 5 се прилага само при кандидатстване в детска градина за първа градинска група, т.е. само за деца, родени през 2016 година. Проверката ще обхване кандидатстващите деца, чиито родители са заявили най-малко 6 месеца посещение в частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община. Списъкът на частните СДЯ е публикуван в сайта на ИСОДЗ и ПГУ, раздел „Ръковoдство за родители“.

Уточняваме, че предимство по СК11 за ДГ и ПГУ/СК10 за СДЯ могат да ползват деца, които имат поне един родител/настойник или брат/сестра с трайно намалена работоспособност над 70%, като братът/сестрата задължително трябва да са въведени в семейния профил.

При установяване на некоректно заявени данни съобразно изискванията на критериите, предимствата ще бъдат премахнати и ще бъдат изпратени съобщения до родителите.