Изграждат многофункционална концертна зала пред Централна гара

koncertna-zala-centralna-gara

През 2018 г. от Фондация Визар – Европейски награди за българска архитектура, съвместно със Столична община беше организиран конкурс за „Концепция за планиране и развитие на Вторичен градски център – Зона Централна гара – София“, съобщи сайтът на „Направление архитектураци градоустройство“.

           За доразвиването на идейното решение на първопремирания проект е изготвена Концепция за изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за квартали в м. „Предгаров площад“/„ГГЦ – Зона В-15“, район „Сердика“, възложена на победителя.

         Концепцията вĸлючи дopaзpaбoтвaнe нa ĸoнĸypcнoтo peшeниe, oпpeдeляйĸи oчepтaниятa и oбeмитe нa бъдeщoтo зacтpoявaнe c пapaмeтpитe нa зacтpoявaнe, пpeдлoжeниe зa пpeднaзнaчeниe нa имoтитe и пpeдлoжeниe зa пpoмянa нa yличнaтa мpeжa.

            Във връзка с изготвеното решение Столична община възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ по реда на чл. 16 от ЗУТ с цел групиране на общинската собственост и създаване на подходящи условия за реализация на предвидените обществени обекти.

              Процедурата по изработване и одобряване на ПУП завърши с издаването на Заповед № САГ23-РА50-302/04.09.2023 г. на Главния архитект на Столична община, която влезе в сила на 03.05.2024 г. С ПУП се създава урегулиран поземлен имот с площ от около 9 600 м2, който обединява общинската собственост в обхвата на плана и се отрежда за нова мултифункционална концертна зала в зоната на Предгаровия площад. Благодарение на това обстоятелство изграждането на този важен за града обект ще бъде улеснено и ще способства за благоустрояването на района, в който се намира, както и ще предостави услуги и възможности за провеждане на значими за културния календар на града събития.