Столичани в Разгорещена дискусия на представяне на заданието на парк Изток

proekt-iztocen-park-park-iztok-mladost-gorublyane
Проект за " Парк Изток "

Разгорещена дискусия съпътстваше проведеното представяне на проекта за подробен устройствен план на Източен парк. Той беше представен от автора му Иван Велков. Събитието, за “ Парк Изток “ организирано от районната администрация на „Младост“, беше уважено от общински съветници, представители на НАГ, представители на Дирекция „Зелени системи“, общественици и журналисти.

В дискусионната част, присъстващите собственици на земи от кв. Горубляне, заявиха категорична позиция против изграждането на парка със следните аргументи: не желаят техните терени, които са част от проекта да бъдат включени в законова процедура по отчуждаване, а ако все пак бъдат включени – желаят те да посочат цената за изкупуването им от Столична община. Друг аргумент, който изтъкнаха е, че в София, особено в обсъжданата част, има много паркове и няма нужда от нов.

Други граждани на София заявиха позиция в полза на изграждането на парк Изток . Те отправиха следните конструктивни предложения и коментари свързани с проекта на парка:

  • отдалечеността на парка от жилищните сгради на „Младост“;
  • големи площи, предвидени за атракциони, за сметка на зелените площи и зоните за отдих и спорт;
  • недобре зададени подходи към парка и малко на брой;
  • недостатъчен брой предвидени паркоместа;
  • в обхвата на заданието влизат 1250 декара, а по Общия устройствен план, площите предвидени за парка са много повече.

Професионално изказване имаше от Велина Найденова, представител на организацията на „Ландшафтните архитекти“, която заяви: „От 30 години там се проектира парк. Когато се изготвяше общ устройствен план, никой от Горубляне не дойде да се изкаже против“. Част от присъстващите възразиха и заявиха, че са входирали възражения.

Представителите на районната администрация на „Младост“, в лицето на зам.кмета Биляна Петрова, категорично заявиха, че ще работят в интерес на всички заинтересовани граждани за реализирането на парка ще се търси консенсус  между правата на собствениците на земи, попадащи в обхвата на подробния устройствен план и останалите граждани на София, които желаят изграждането на парка, зададен по Общия устройствен план на града.

На представянето присъстваха и представители на Столичен общински съвет, които също се включиха в дискусията. Те за първи път чуха аргументите на жителите на Горубляне и бяха изненадани, че има граждани от района, които не са съгласни с изграждането на парка. Поеха ангажимента да се запознаят с всички възражения по въпроса и да вземат под сериозно внимание аргументите, както и да подходят справедливо към процедурата по отчуждаването на проблемните земи.