Булевард „Мария Луиза“ става пешеходен

проект за Централна жп гара

Булевард „Мария Луиза“ ще стане пешеходна зона. Това каза главният архитект на София Здравко Здравков, съобщава „Фокус“. Той уточни, че това е крайното решение за трансформирането на булеварда.

„Проектът трябва да претърпи своето поетапно развитие с изнасянето на трафика по бул. „Данаил Николаев“. Реализацията на идеята обаче няма да стане през 2020 г.“, заяви Здравков.

Той уточни, че пространството около Централната жп гара се намира на 15 минути пеша от пл. „Св. Неделя“. Именно заради това общината иска да свърже двете места с пешеходна зона.

ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО, ОФИСИ, КУЛТУРНИ СГРАДИ, БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ ОКОЛО ЦЕНТРАЛНА ГАРА

Идейният проект е на архитектурно студио „А и А Архитекти“ с водещи арх. Ангел Захариев и арх. Асен Милев. Те спечелиха конкурса на Столичната община и фондация „Визар“ за втори градски център през 2018 г. Проектът бе премиран от жури с председател арх. Данте Белини, защото развива цялостна концепция за оживяване на зоната около Централната гара и предлага решение за пробив с тунели и естакади под и над жп линиите към неусвоените северни територии.

Според проекта уличните платна на бул. „Мария Луиза“ пред гарата ще се свият двойно, като за автомобилното движение ще остане само сегашното северно платно. Южното ще бъде превърнато в озеленено парково пространство за пешеходци.
То ще се развие в посока Лъвов мост. До там автомобили ще се движат само в сегашните локални платна на булеварда. Средата му ще се преобрази в широк линеен парк с пешеходни и велоалеи.

Предвижда се трамваят по бул. „Мария Луиза“ засега да остане в обособено трасе в средата на линейния парк.

Според концепцията линейният парк по бул. „Мария Луиза“ в първата си фаза ще достигне до Лъвов мост, а в по-късен етап – до площад „Св. Неделя“. Така той ще се превърне във втори бул. „Витоша“ и ще се обособи нещо като „зелена градска зона“ от НДК до Централна гара.

Част от цялостното решение на Предгаровия площад е проектирането на трите квартала южно от него, в посока центъра до Центъра по хематология, между бул. „Мария Луиза“ и бул. „Хр.Ботев“ Там сега собствеността е смесена – общинска и частна. Столичната община ще търси инвеститор за публично-частно партньорство, който да изгради там отдавна исканата от музикалните среди модерна концертна зала за 2000 души.
В трите квартала се предвижда застрояването да е много плътно – подготвяният план дава 80% застрояване и 20% озеленяване и то покривно. Разрешената височина се предлага да е до 80 м за общинска административна сграда, 45 м – за жилищна сграда и 23.5 м за концертната зала.
Предстои Общинският експертен съвет по устройство на територията, ръководен от главния архитект на София Здравко Здравков, да предложи някои корекции, които да влязат в идейния проект. След това ще има обществено обсъждане и накрая крайният вариант на разработката ще послужи на Столичната община за изготвяне на задание за нов Подробен устройствен план на Предгаровия площад от ул. „Опълченска“ до Лъвов мост.
Очаква се проектът за Предгаровия площад и бул. „Мария Луиза“ да се гласува от следващия общински съвет и после да започне реализацията му.