Търговци от ул.“Граф Игнатиев“ съдят Столична община“

dzudzeta-po-grafa

Търговци, с бизнеси по столичната ул. „Граф Игнатиев“, заведоха колективен иск срещу Столичната община за пропуснати ползи и вреди.
Искът на стойност 387 059,75 лв. срещу Столична община бе внесен в петък в Софийски градски съд. От исканата сума, 364 182,76 лева са за пропуснати ползи, а 22 876,96 са за претърпени вреди, съобщиха от сдружение „Справедливост за всички“.

В мотивите към иска специално е подчертано, че никъде в документацията по провеждане на обществената поръчка за ремонта на ул. „Граф Игнатиев” Столична община не е отчела, че това е район с търговски обекти и не е поискала от кандидатите да се съобразят с този факт. Затварянето на периметъра на ремонта за целия период от време на ремонта (в началото 300 дни, а към настоящия момент повече от година) е направено единствено и само за удобство на фирмите-изпълнители и поставя търговците по улицата в невъзможност да работят.

УДЪЛЖАВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА РЕМОНТ НА „ГРАФ ИГНАТИЕВ“

През цялото време на ремонта Столична община дава неверни и подвеждащи търговците данни за времетраенето на ремонта, което изключва възможността на последните да направят смислени бизнеспланове за оцеляване при тези обстоятелства, жалват се още търговците. Без наличие на каквито и да било форсмажорни обстоятелства, Столична община удължи срока на ремонта с още 89 дни, което нанася допълнителни загуби на бизнеса в региона.

Търговците в района претендират за справедливи обезщетения само за 6-месечен период от време, приемайки останалите шест месеца за обективно необходими за осъществяването на този мащабен ремонт.

ВСИЧКИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ СЕ ДВИЖАТ В СРОК“


В иска до този момент са включени 13 търговци поради ограничените възможности на сдружението да поеме по-големи суми за съдебни разходи, но той остава отворен, като в него могат да се присъединяват допълнително търговци в хода на делото, като поемат своя дял от съдебните разноски.

РЕМОНТЪТ НА „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ ЗАПОЧВА НА ОСМИ МАЙ