Полицията с призив към ученици и родители

pirotska-18-sou

СДВР НАПОМНЯ ДА СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПРИЗОВАВА ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ И С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ, ЗА ДА НЕ СЕ РАЗВАЛИ ПРАЗНИКА НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ!

Във връзка с 16 септември (първи учебен ден) СДВР излезе с призив към ученици, шофьори и родители. В същото време наш читател ни изпрати пешеходната пътека на ул. „Пиротска“ пред 18 СОУ, която три дни преди началото на учебната година почти не си личи че съществува.

Пешеходна пътека пред столичното 18 училище

А ето и цялото обръщение на полицията:

НА ДОБЪР ЧАС УЧЕНИЦИ!

СДВР НАПОМНЯ ДА СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПРИЗОВАВА ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ И С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ, ЗА ДА НЕ СЕ РАЗВАЛИ ПРАЗНИКА НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ!

Във връзка с предстоящото откриване на учебната 2019 – 2020 година на 16.09 , в СДВР е създадена организация за обезпечаване на обществения ред, безопасността на движението в районите на учебните заведения .На проведена среща с охранителни фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в училища и детски градини, са обсъдени допълнителни мерки за физическа защита, начините за охрана и пропускателния режим.
Проверено е състоянието на преградните парапети на границите между училищните входове и пътното платно, на наличието на средствата за принудително намаляване на скоростта в непосредствена близост до училищата, изправността на сигнализацията и улично осветление, както и за наличие на хоризонтална маркировка върху пътното платно и предупредителни пътни знаци.
Ще има засилено присъствие в районните на учебните заведения от страна на полицейските/младши полицейските инспектори и нарядите, извършващи патрулно-постова дейност, в т. нар.“пикови часове на деня”през цялата учебна година.
Създадена е организация за осъществяване на системен контрол по спазване на разпоредбите на Закона за закрила на детето и Закона за здравето, относно:
– забраната на продажба на алкохолни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 години, на територията на детските градини, училищата и общежитията за ученици, на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици;
– присъствие на деца на обществени места (Съгласно чл. 8, ал. 3 и 4 от ЗЗД – родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20, 00 ч., ако детето не е навършло 14-годишна възраст, съответно след 22, 00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да га придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22, 00 ч., детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст).