Полицаи тренираха на стадион „Васил Левски“ как да се справят с протести и спортни прояви

Практическо учебно занятие на служители от СДВР и ГДЖСОБТ – МВР по тактически действия при осигуряване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия, се проведе вчера на Националния стадион „Васил Левски“. То се осъществи в два модула – протестни и спортни мероприятия.


Целите на занятието: създаване на организация за осъществяване на тактически действия на служителите от СДВР и ГДЖСОБТ при нарушаване на обществения ред и възникване на масови безредици и груби групови нарушения при провеждането на масови мероприятия, адекватна реакция и действия при извънредни ситуации, и предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците при възникнали инциденти.


Бяха проиграни различни варианти на масови мероприятия със съпътстваща ескалация на напрежението, както и затвърждаване на тактически умения и техники на полицейските служители за осигуряване на обществения ред и възстановяването му.