9691 са свободните места в яслите и детски градини в София

прием-ясли-и-детски-градини-в-софия
9691 са свободните места за ясли и детски градини в София

Обявиха свободните места за прием на деца през месец септември 2018 г. за яслени групи, първа градинска група и подготвителните групи към училищата. Общият брой на свободните места за ясли и детски градини в София е 9691, като разпределението на местата по възрастови групи е следното:

Местата за деца в яслена възраст /родени 2016 и 2017 година/ са 3572. 
Местата за деца в първа градинска възраст /родени 2015 година/ са 3228. 
Местата за 5 и 6-годишни деца в подготвителни групи към училищата – 2891.

Общо допълнителният брой места за децата с хронични заболявания е 1346 /713 – за яслени групи и 633 – за първа градинска група/. За първи път подготвителните групи към училищата са интегрирани в Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ). 

В приетата от Столичен общински съвет Наредба за прием на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата е регламентирано децата със специални образователни потребности и хронични заболявания да кандидатстват и бъдат приемани чрез Информационната система, вместо на място в детските градини, както досега, което е подкрепено от голяма част от родителите, родителски организации и сдружения, чиято дейност е пряко свързана с деца със специални образователни потребности. 
По тази причина броят на свободните места за деца със специални образователни потребности /за прием в първа градинска група/ е включен в обявените свободни места. Броят на местата за деца с хронични заболявания в яслите и детски градини в София е намален на 5, вместо досегашните 10 в група. Тези места са над регламентираните 18 места за яслени групи и 25 – за градински групи.

Преди месец Столичният общински съвет гласува нови правила за прием в детските градини, предучилищните групи и в първи клас.

Децата с хронични заболявания вече ще кандидатстват за място в детските заведения, а няма да се приемат по преценка на директорите, както досега. Те ще се състезават в системата на ИСОДЗ, като участват в паралелно трето класиране за до 5 места в група.

По една точка ще получават и хлапетата, посещавали до този момент частна, а не общинска ясла. 

Подобно на миналата година се запазват трите точки за постоянен адрес на родителите и две точки за настоящ адрес. Постоянен или настоящ адрес в административния район на заведението ще дава още една точка. Толкова ще получават и децата с един работещ родител или такъв, който е студент. С една точка ще са и малчуганите, които са посещавали ясла или почасова подготовка в същото заведение.

Запазват се и точките при социалните критерии за прием в ясли и детски градини в София – шест за деца с двама починали родители, три за тези с един родител, три за деца от многодетни семейства, една за деца, които имат брат или сестра в същото детско заведение.

Максималният допустим брой на деца в група е 25 за детска градина, 18 за яслена група и 25 за подготвителна група в училищата. 
 

Започна строеж на детска градина в  „Кръстова вада“