Доброволци залесиха 720 фиданки от бял бор в горите на Витоша

greenteam-bulgaria

Със засаждането на 720 фиданки от бял бор в горите на Витоша беше дадено началото на тазгодишното доброволческо залесяване на територията на Югозападното държавно предприятие.

В съботната акция в местността „Куртова река”, в землището на софийското село Железница, участваха над 200 доброволци, от които около 50 деца. Организирани от Зеления отбор на България, всички те активно се включиха в залесяването на терен, освободен след санитарна сеч в съхнещи насаждения, поразени от корояд.

Преди началото на акцията домакините от „ДГС София” проведоха подробен инструктаж за правилното и качествено засаждане, а след приключване извършиха проверка на терена и посадените дръвчета.

залесяване-бял-бор-витоша
Районът, който беше залесен с бял бор

Доброволците поеха ангажимент да продължат с грижите по отглеждане на създадената култура на площ от 2,5 декара.

По традиция Югозападното държавно предприятие чрез териториалните си поделения съдейства за провеждане на кампании за залесяване с доброволен труд в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска. Над 50 декара са създадените само през миналата година нови гори от доброволци в съвместните инициативи.

Доброволческата група на Зеленият Отбор написа специално обръщение в социалните мрежи:

„Това не е компенсаторно залесяване, което измива нечий имидж или оправя някоя фирма, която е изсякла дървета на друго място.
Събитието е организирано от доброволческа формация Зеленият Отбор на България. Ние следим всеки елемент от нашите акции. 
Съобразяваме се с Технологичните планове и специфичните характеристики на почви , и дървесни видове.
Винаги правим залесяванията си с допитване и разрешаване от страна на съответните Горски стопанства.
Нашата идея е: да засадим реално и честно 1 милион дървета без финансова и лобистка помощ, единствено с общите усилия на хората и народа на България.
Нямаме реклами, политики, фирми и спонсори. Действаме сами , като доброволци и го правим с всички вас.“.

Следващите акции по залесяване около София са:

24, 25 и 31 март  9.30 часа Землище на с. Кокаляне, района на „ДГС София”  Залесяване на общо 18 дка – съвместна инициатива на „ДГС София” и Фондация „Екообщност”   

13 април 9.30 часа Попълване на създадена млада култура с участието на 15 ученици от Американския колеж в София  

14 и 15 април  9.30 часа Района на кв. Драгалевци, територията на „ДГС София”  Залесяване на площ от 3 дка – съвместна инициатива на „ДГС София” и Фондация „Изкуство да живееш”  

21 и 22 април 9.30 часа Залесяване след санитарни сечи  в съхнещи насаждения, нападнати от корояд- съвместно с ученици от 10 „з” клас на Национална финансово-стопанска гимназия – София 

27 април 9.30 часа Залесяване от служители на  Райфайзен БАНК. ЮЗДП осигурява фиданките. 

За контакти:  инж. Радостина Бялкова – тел. 0887 62 21 60