Ден на отворените врати в астрономическата обсерватория на Софийския университет

астрономическа-обсерватория

На 22 април 2023 г., събота, от 11:00 до 16:00 часа Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Кл. Охридски“ и Астрономическата обсерватория на Софийския университет (от 16:00 до 22:00 часа) отварят вратите си за всички, които искат да прекарат няколко интересни и ползотворни часа, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани.

            Посетителите ще могат да видят, че физиката ни отвежда най-дълбоко и най-далече в човешкото познание; че може да бъде увлекателна; че е интелектуално изпитание и удоволствие; че е престижна специалност с многобройни и добре платени възможности за реализация в България и по света. Тя е и необходимост за всеки, който иска да ползва достиженията на технократното общество!

            По време на Деня на отворените врати ще може да се запознаете с новите предизвикателства пред физиката и астрономията и представяне на възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката, както и да зададете своите въпроси.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

Включва богата лекционна програма с лектори докторанти, обиколки с гид на лаборатории във ФзФ, демонстрация на реална научна апаратура, наблюдения с телескоп и демонстрация на забавни физични експерименти.

Експерименталната лаборатория по физика за работа с учители и ученици ще демонстрира всички лабораторни упражнения от препоръчителния списък на МОН. Каним учителите да се запознаят на място с възможностите на Лабораторията и при желание да обсъдим възможностите за сътрудничество.

За актуална информация и промени в програмата, следете уебсайта на Физическия факултет: www.phys.uni-sofia.bg

Място на провеждане:

1. Физически факултет на Софийски университет,

Адрес:  бул. „Джеймс Баучър“ 5, гр, София,

карта: https://goo.gl/maps/up4usemrE3XbU7wZ7

2. Астрономическа обсерватория на Софийския университет,

Адрес:  Борисова градина, гр, София,

карта: https://goo.gl/maps/YxzK2qNnnabxLKw38