Представиха проект за книжния пазар на площад „Славейков“

книжен пазар площад

Главният архитект на район „Средец“ Кристиан Яричков, представи за обществено обсъждане проект за книжния пазар на ремонтирания площад „Славейков.

Ето и цялото съобщение от район „Средец“:

Проект за обща и подробна схема за поставяне на преместваеми обекти на временен пазар КИЦ „Славейков“, пл.”Славейков”, м.”Зони Г- Центъра” (част), район „Средец”

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. „Леге“ № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

РСЦ19-ВК08-2689/09.12.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ


           На основание чл.19, ал.(5) от НПОРИМДЕРДТСО, Ви съобщавам, че е постъпил проект за обща и подробна схема за поставяне на  преместваеми обекти на временен пазар КИЦ „Славейков“, пл.”Славейков”, м.”Зони Г- Центъра” (част), район „Средец”. 
            Проектът се съхранява в техническата служба на Район”Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404. Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
            Ако имате възражения по проекта, имате право в едномесечен срок от получаване на съобщението да подадете писмени възражения и предложения до НАГ чрез район”Средец”, ул.”Леге” №6.

АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район”Средец”

книжен пазар площад "Славейков"

ПРЕМАХНАХА ОГРАЖДЕНИЯТА НА ПЛОЩАД „СЛАВЕЙКОВ“