Булевард „Мария Луиза“ да стане пешеходна зона, предвижда проект

проект за Централна жп гара

Нов проект предвижда столичния бул. „Мария Луиза“ да стане пешеходна зона, подобно на бул. „Витоша. Предвижда се на първия етап зоната да се изгради от Централната гара до Лъвов мост, а в следващ етап – и до площад „Св. Неделя“. Това е една от целите на проекта за обновяване на Предгаровия площад, обсъден на Общинския експертен съвет по устройство на територията към направление „Архитектура и градоустройство“, съобщи „Дневник“.

Идейният проект е на архитектурно студио „А и А Архитекти“ с водещи арх. Ангел Захариев и арх. Асен Милев. Те спечелиха конкурса на Столичната община и фондация „Визар“ за втори градски център през 2018 г.

Според проекта уличните платна на бул. „Мария Луиза“ пред гарата ще се свият двойно, като за автомобилното движение ще остане само сегашното северно платно. Южното ще бъде превърнато в озеленено парково пространство за пешеходци.
То ще се развие в посока Лъвов мост. До там автомобили ще се движат само в сегашните локални платна на булеварда. Средата му ще се преобрази в широк линеен парк с пешеходни и велоалеи.

Предвижда се трамваят по бул. „Мария Луиза“ засега да остане в обособено трасе в средата на линейния парк.

Според концепцията линейният парк по бул. „Мария Луиза“ в първата си фаза ще достигне до Лъвов мост, а в по-късен етап – до площад „Св. Неделя“. Така той ще се превърне във втори бул. „Витоша“ и ще се обособи нещо като „зелена градска зона“ от НДК до Централна гара.

ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО, ОФИСИ, КУЛТУРНИ СГРАДИ, БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ ОКОЛО ЦЕНТРАЛНА ГАРА

Част от цялостното решение на Предгаровия площад е проектирането на трите квартала южно от него, в посока центъра до Центъра по хематология, между бул. „Мария Луиза“ и бул. „Хр.Ботев“ Там сега собствеността е смесена – общинска и частна. Столичната община ще търси инвеститор за публично-частно партньорство, който да изгради там отдавна исканата от музикалните среди модерна концертна зала за 2000 души.
В трите квартала се предвижда застрояването да е много плътно – подготвяният план дава 80% застрояване и 20% озеленяване и то покривно. Разрешената височина се предлага да е до 80 м за общинска административна сграда, 45 м – за жилищна сграда и 23.5 м за концертната зала.
Предстои Общинският експертен съвет по устройство на територията, ръководен от главния архитект на София Здравко Здравков, да предложи някои корекции, които да влязат в идейния проект. След това ще има обществено обсъждане и накрая крайният вариант на разработката ще послужи на Столичната община за изготвяне на задание за нов Подробен устройствен план на Предгаровия площад от ул. „Опълченска“ до Лъвов мост.
Очаква се проектът за Предгаровия площад и бул. „Мария Луиза“ да се гласува от следващия общински съвет и после да започне реализацията му.