В София и Софийска област е най-вероятно да загинеш от пътно произшествие

zaginali-pri-katastrofi
Графика: ИПБ

Институтът за пътна безопасност извърши оценка на риска на цяла България по географски принцип, по области и по идентифициране на черни точки. Данните за извършване на тази оценка на риска са получени от Гаранционния фонд, Асоциацията на застрахователите в България, НСИ и сайта на МВР.

Използван е швейцарски стандарт SN-641724, тъй като до този момент в България няма приет стандарт за оценка на риска. Така ще можем да управляваме по-ефективно парите, които харчим за строеж и ремонт на пътища, уточняват от ИПБ.

При определяне на черните точки в отделните области е констатирано, че в България пътнотранспортните произшествия не се идентифицират съгласно изискванията на Директива 2008/96, информацията за това къде е настъпило едно ПТП е изключително неточна и невярна. Затова са използвани данни на Асоциацията на застрахователите в България при идентифицирането на местата, на които стават най-много пътнотранспортни произшествия в различните области.
Констатирани са над 1500 черни точки, допълват от ИПБ.

Според МВР опасните места в България са около 90.

Анализирайки данните си от ИПБ стигат до извода, че в Софийска област е най-вероятно да загинеш от ПТП. Веднага до нея се нареждат градовете Ловеч, Русе, Варна и Пловдив. Най малка вероятност от смърт при ПТП има в градовете Перник, Търговище, Ямбол, Шумен и Габрово.