Столична община преминава изцяло към електронни административни услуги

От 4 януари общинската и районните администрации на Столична община преминават изцяло към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Предоставянето на повече електронни услуги за гражданите и бизнеса е един от приоритетите в програмата за управление на столичния кмет Йорданка Фандъкова.  Столична община се включва в портала, поддържан от държавна агенция „Електронно управление“, участвайки активно в  междуинституционалния диалог. От юни 2020 г., когато Столична община се включи към Единния модел, до момента се наблюдава засилен интерес и ползването му за заявяване на ел. услуги. Столичната община е предоставила за интеграция всички електронни услуги, които предоставя, като поетапно добавя и нови. През 2021 г. се регистрира над 100% ръст на използването на електронните услуги през портала на Столична община спрямо 2020 г.

Чрез Единния модел гражданите и бизнеса имат възможност да заявяват, заплащат и получават електронни административни услуги и информация, свързана с тях, както на общинско, така и на национално ниво. Чрез портала се постигат следните стратегически цели на електронното управление:

  • Предоставяне на електронни административни услуги „от начало до край“;
  • Еднократно събиране и създаване на данни (Once Only);
  • Дигитално по подразбиране (Digital by Default);
  • Еднократна автентикация (Single SignOn);
  • Защита на личните данни и неприкосновеност на личността и личния живот
  • Проследимост на трансакциите;
  • Трансграничност по подразбиране (Cross-border by Default);
  • Процес, управляван от потребителя;
  • Ориентирано към потребителя обслужване чрез активно използване на електронни услуги
  • Наличност и достъпност на е-услугите;

Гражданите и юридическите лица могат да ползват Единния модел, както директно на сайта на ДАЕУ https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo, така и чрез Електронния портал на Столична община в секция „Услуги“ https://svc.sofia.bg/, където освен електронно подаване, потребителите могат да видят описанието на всяка услуга, начините на подаване, заплащане и получаване.