Столичният инспекторат установи над 5400 излезли от употреба моторни превозни средства

izlezli-ot-upotreba-mps
Снимка: Столичен инспекторат

Над 5400 излезли от употреба моторни превозни средства са установени за 2022 г. В обхвата на контрола, Столичен инспекторат съвместно с комисия от експерти установи за 2022 г. на територията на Столична община 5412 излезли от употреба моторни превозни средства.

Паркирани на общински терени и изоставени от собствениците им, колите са получили и стикер- предписание за предприемане на действия в тримесечен срок от техните собственици. С гратисния период се дава възможност на водачите на такива автомобили да ги преместят на частни терени, да преминат на годишен технически преглед, с което да отпадне един от критериите за ИУМПС или сами да ги предадат за рециклиране.
Най- много стикирани коли за 2022 г. има в районите „Младост“, „Красно село“, „Надежда“.
Отчетени са 1278 броя ИУМПС-та доброволно преместени от общински площи, намиращи се в „Изгрев“, „Младост“, „Сердика“, „Подуяне“ и „Илинден“, а близо 300 коли са преминали преглед и за тях не е в сила предписанието. Репатрирани на площадки да разкомплектоване са отишли 623 броя негодни автомобили.
Работата по установяване на излезли от употреба превозни средства продължава, както и тяхното премахване.

В ежедневния контрол се съветват обствениците на такива коли, за да не се стига до административната мярка, сами да предприемат необходимото по отношение преместване или предаване за скрап.