Столичният общински съвет се очаква да одобри 160 хил.лв. за допълнително видеонаблюдение в Борисовата градина

borisova-gradina

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа на предстоящото си заседание на 9 март предложение, средства от Специализирания общински приватизационен фонд да бъдат насочени към разширяване на видеонаблюдението в Борисовата градина, съобщиха от пресцентъра на СОС. Докладът с предложението е публикуван на интернет страницата на Съвета.

Предвижда се 160 000 лв. от Фонда да бъдат разходвани за повишаване на контрола и сигурността в частта от Езерото с лилиите до бул. „П. Яворов“.

Борисовата градина се намира на територията на три софийски района и е любимо място за отдих и спорт на столичани. В парка са изградени детски площадки с разположени в тях игрални и спортни съоръжения. В парка ежедневно се провеждат и различни по характер и посещаемост масови мероприятия, като футболни срещи, които също генерират събиране и движение на големи групи хора. Това е и предпоставка за извършване на вандалски прояви и увреждане на общинско имущество. На част от територията на парка има изградена и действаща работоспособна система за видеонаблюдение, но същата не обхваща всички пространства. Именно затова общинските съветници трябва да одобрят разширение на съществуващата видеосистема, посочват вносителите на доклада. 

Дейностите по проектиране и изграждане ще се извършат в изпълнение на Рамково споразумение с предмет „Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал и в детски и учебни заведения на територията на Столична община, както и тяхното разширяване, за нуждите на Столична община“.

Бенефициент ще бъде дирекция „Сигурност“ на Столичната община, която ще контролира монтажните дейности и ще има ангажимента да да представи в Специализирания общински приватизационен фонд, както и на дирекция „Финанси“ и направление „Правен и административен контрол“ на Cтоличната община, копия от сключените договори за изпълнение на обектите и отчети за усвояването на средствата.