Общинска комисия прие паметникът на съветската армия да бъде преместен

pametnik-na-savetskata-armia

Премахването на Паметника на Съветската армия в София беше прието днес от комисията по култура в Столичния общински съвет. 

Кметът на София Йорданка Фандъкова ще поиска държавата да премести паметника на съветската армия и скулптурните фигури от Княжеската градина и те да бъдат експонирани в Музея на социалистическото изкуство или върху друг подходящ държавен терен извън центъра на столицата. 

Според проекторешението областният управител на София трябва да предприеме всички необходими действия, за да се изпълни преместването, а главният архитект Здравко Здравков да организира провеждането на конкурс за проект за изменение на действащия план за регулация и застрояване и проект на подробен паркоустройствен план на Княжеската градина. 

Докато преместването стане факт, ще бъде поставена информационна табела в района на ПСА, на която да бъде указано, че монументът „Паметник на Съветската армия“ символизира чужда сила, обявила война на България и окупирала страната. Подробният текст на обществената информационна табела следва да бъде изготвен съвместно от Катедра „Нова и съвременна история“ към Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института за исторически изследвания на Българската академия на науките и съгласуван с Експертно-художествения съвет, назначен със заповед на Фандъкова. Срокът за поставянето ѝ е месец от приемането на решението от СОС. Текстът ще бъде и на английски език. 

Разходите по изработката, монтажа и поддържането на обществената информационна табела ще бъде за сметка на общинския бюджет, пише още в проекторешението.  

В доклада се предлага кметът на София да поиска от държавата да премести „монумента „Паметник на Съветската армия“ (държавна собственост съгласно Акт за държавна собственост от 1947 г.), като не се указва точно къде. Идеята е скулптурните композиции да се запазят в музей, а бъдещето на фундамента, висок 37 м, да се реши с архитектурен конкурс за цялото пространство на Княжеската градина, но без паметника. Самият паметник е държавна собственост, но е в поземлен имот, публична общинска собственост, съгласно акт от 25 септември 2012 г.