Стартира процедура по премахване на незаконни гаражни клетки в София

незаконни-гаражни-клетки
Снимка: Столична община

На 14.01.2021 г. Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община стартира процедура по премахване на незаконно изградени гаражни клетки с премахването на осем броя от тях в Столичния район „Овча Купел“. Предвидено е премахването по двадесет броя гаражни клетки на ден. В изпълнение на сключено Рамково споразумение № САГ20-ДГ55-45/15.05.2020 г. за избор на изпълнител за „Принудително премахване или поправяне и заздравяване на строежи или части от тях, по реда на чл. 196, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ”, Столична община откри процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

На 29.12.2020 г. е сключен Договор за премахване на 197 броя гаражни клетки с влезли в сила и подлежащи на принудително изпълнение заповеди за премахване, в следните райони: „Изгрев“, „Красно село“, „Люлин“, „Младост“, „Овча Купел“, „Надежда“, „Слатина“, „Подуяне“ и „Красна поляна“. Предстои поетапното премахване на незаконно изградени гаражни клетки на територията на цяла Столична община, за които са издадени 1353 заповеди за премахване. Ще бъдат изпълнявани влезли в сила заповеди за премахване, подлежащи на принудително изпълнение.