Фондация „Америка за България“ дарява „Музейко“ на Столична община

muzeiko

Създаването на общински културен институт „Научно-образователен детски център „Музейко“, предстои да разгледа Столичният общински съвет (СОС) на заседание днес, от 10:00 часа, според дневния ред, публикуван на сайта на съвета.

Докладът до СОС е на кмета на София Йорданка Фандъкова. С друг неин доклад се очаква СОС да одобри приемане на дарения на материални и нематериални активи от „Музейко“ ЕООД и Фондация „Америка за България“, която създаде музея. Едноличният собственик на капитала, Фондация „Америка за България“, е взел решение „Музейко“ ЕООД да дари на Столична община Научно-образователен детски център „Музейко“ с развлекателна и обслужваща част, включително и съответните движими вещи в него, е записано в доклада на кмета.

СОС се очаква още да одобри „Диагностично-консултативен център XXII – София“ ЕООД да закупи със собствени средства ехографски апарат, както и да даде съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – нов анестезиологичен апарат.

Общинските съветници предстои да разгледат предложение за ремонт на част от сградите на Малък градски театър „Зад канала“ и изграждане на детска площадка и фитнес на открито в „Малинова долина“ в район „Студентски“. И двата проекта се финансират със средства от Специализирания общински приватизационен фонд.

Градският парламент се очаква да одобри доклад за подобряване на състоянието на спирките на масовия градски транспорт на територията на Столична община, както и да приеме отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столичната община за 2021 година.

Пилотният проект “ Хей, ръчички“ за подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез мероприятия в детски градини в София също предстои да одобрят общинските съветници в СОС днес.