Фандъкова иска ново обсъждане на готвения устройствен план на Борисовата градина

yordanka-fandakova

Предложеният нов подробен устройствен план на Борисовата градина трябва да бъде преработен и възможността да се строи в рамките на парка да бъдат изцяло премахнати. Това разпространи в своя позиция столичният кмет Йорданка Фандъкова, която посочи конкретните си забележки относно предложението на арх. Ковачев.

Фандъкова иска четири терена в Борисовата градина да бъдат върнати за управление на Столична община, съобщават от пресцентъра на Столичния общински съвет.

Става дума за „Кръглото кафене – Кривите огледала“, „Велописта“, „Детски кът – Водното каналче“ и „Трите дансинга“. По нейна заповед през 2017 г. са проверени всички терени на територията на парка, които се стопанисват от дружеството „Софийски имоти“, и сключените договори за наем са прекратени.

„Заданието на плана показва ясната политическа воля за запазване на парка и законовото спиране на всякакви инвестиционни намерения от страна на собственици на частни обекти, придобити в периода 1997 – 2005 г.“, казва се в становището на столичния кмет. „Замените и продажбите на държавни и общински имоти на територията на парка във времето на прехода са тежко наследство, с което трябва да се справим по законов ред, така че да гарантираме целостта на парка и да го освободим от несвойствени дейности“, допълва Фандъкова.

Тя е възложила изготвянето на правен анализ на собствеността в Борисовата градина заради установени неточности в кадастралните регистри, които са използвани от проектанта. Той трябва да изследва съществуващите актове за общинска и държавна собственост и те да бъдат отразени коректно в подробния устройствен план. „За имотите, които са маркирани като „неустановена собственост“ в проекта, Столична община разполага с актове за общинска собственост“, отбелязва Фандъкова.

Тя подчертава, че основна цел на настоящия проект за подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина е да съхрани и опази историческия й вид. Конкурсът за разработване на проекта беше спечелен от дружеството „Ковачев архитекти“, което по думите на Фандъкова е предложило най-консервативния вариант за запазване на парка.

Ето и всички предложения на Йорданка Фандъкова по представения за обществено обсъждане проект:

– Да не се възстановява сградата на Климатичното училище по архивни данни, каквото е предложението в проекта. Теренът да бъде запазен като част от зелената система на Борисовата градина.

– Конната база и базата на „Спортна София“ да се запазят на местата, на които са, като не съм съгласна с предложението да се местят на нови терени в парка. Конната база от години е място, на което децата на София се запознават с конния спорт, а много деца със специални потребности идват тук със своите родители.

– Да не се допуска никакво ново строителство на сгради за създаване на „Музей за зелена памет“ на мястото на автокъща „Капитолия“. За осигуряване на достъпа до парка, без да се допуска движение на автомобили в него, подкрепям предложението за изграждане на подземен паркинг под съществуващия в момента терен на автокъщата.

– Да се разгледа възможността за възстановяване на атракциона „Кривите огледала“ в съществуващата в момента малка сграда на терена на автокъща „Капитолия“. Автокъща „Капитолия“ да бъде премахната от Борисовата градина.

– Да не се допуска застрояване в имота на съществуващия преди години ресторант „Тенекиите“.

– Да не се допуска създаването на нови паркови оси при Обелиска и от стадион „Юнак“ към Розариума.

– В специфичните правила и норми да се опишат ясно допустимите дейности за реконструкция и ремонт на съществуващите спортни съоръжения. Те трябва да бъдат запазени като обществена база за спорт, като не се допуска увеличаване на съществуващата застроена площ.

– Да се преосмисли подлезът при Строителния техникум и да се предложи вариант за широко и безопасно пешеходно преминаване на ниво терен между Борисовата градина и градската територия. Вкарването на пешеходното движение в подлез ще затрудни придвижването на пешеходците.

– Да се подобри структурата на веломрежата в парка на местата на връзка с околните територии. Политиката на Столичната община да поощрява велосипедното движение изисква да се отдели особено внимание на възможността за безпрепятствен и удобен велосипеден достъп от съседните територии, като се гарантира безопасността на пешеходците.

– Да се изследва възможността на мястото на предвидените с плана пасарелки с ограничен до техническия им минимум размер да се предвидят по-широки и съвременни преминавания с подходящи наклони, за да се осигури както преминаване на пешеходци и велосипеди, така и пространствена връзка на територията на Борисовата градина с околните квартали.

– Не подкрепям предложението в проекта за изграждане на атракционна железница на част на участък от съществуващата жп линия.

– Да се прецени възможността за разширяване на обхвата на плана, като се присъедини и територията около река Аджибарица, граничеща с парка, която попада в плана на жилищния комплекс „Дианабад“.