Център за градска мобилност искат да се вдигнат цените за паяк и скоби

София е на загуба от скобите и паяците на „Центъра за градска мобилност“. От писма на изпълнителния директор на ЦГМ до транспортната комисия в Столичния общински съвет става ясно, че Столична община не покрива разходите си по репатрирането на МПС и по поставянето на скоби на нередовно паркирали коли в синя и зелена зона.

За нарушения в столицата, както и за нерегламентирано паркирали автомобили, наблюдават общо 22 паяка, като на ден работят около 13.

„Цените, които са определени от Столичния общински съвет за репатриране на един автомобил и за поставяне на скоба, са съответно 60 и 30 лева към момента. Тези цени са гласувани на базата на разчетите преди 10 години. Естествено е, че ще има разлика в тези разчети, затова е предоставена справка какви разходи извършва ЦГМ. Данните показват, че едно репатриране струва 126 лева и 45 стотинки, а поставянето на скоба 43 лева и 32 стотинки“, заяви Румяна Милова, член Съвета на директорите на ЦГМ по БНТ.

Скобите и паяците в София работели на загуба

Румяна Милова обърна внимание на гражданите и на всички, които досега са задавали въпросите къде отиват приходите от зоните за почасово платено паркиране. „Една част от приходите за почасово платено паркиране отиват за покриване на разликата от цената, определена от СОС и реалните разходи. Вместо те да бъдат инвестирани в инфраструктура, в зоните за почасово платено паркиране, каквито са очакванията на гражданите в тези зони и каквито ангажименти сме поели към тях, трябва да бъдат покрити за разходи за санкциониране на нарушители“, допълни Румяна Милова, като отбеляза, че това са около 4 млн. лева по разчетите до ноември 2021 г.

Румяна Милова обърна внимание на гражданите и на всички, които досега са задавали въпросите къде отиват приходите от зоните за почасово платено паркиране.

„Една част от приходите за почасово платено паркиране отиват за покриване на разликата от цената, определена от СОС и реалните разходи. Вместо те да бъдат инвестирани в инфраструктура, в зоните за почасово платено паркиране, каквито са очакванията на гражданите в тези зони и каквито ангажименти сме поели към тях, с тях трябва да бъдат покрити разходите за санкциониране на нарушители“, допълни Румяна Милова.

По думите ѝ нарушителите се увеличават.

Според Румяна Милова, ако се вземе решение за увеличение на глобите, дисциплината на гражданите ще се повиши.

През изминалата година са репатрирани 32100 автомобила.