„Витоша ски“ е внесла предложение за реконструкция на Княжевския лифт

knyazevski-lift

Концесионерът на ски зоната над София – „Витоша ски“, е внесъл в Столична община предложение за изработване на подробен устройствен план за реконструкция на лифта Княжево-Копитото, съобщават от компанията.

Компанията информира още, че е заявила намерение да подмени всички съществуващи лифтове и влекове на територията на ски зоната. Тя обаче продължава да настоява, че действащият Закон за горите и план за управление на природен парк Витоша й пречат да осъществи ремонтите законно.

„Нашият анализ показва, че Законът за горите и действащият план за управление на Природен парк Витоша правят невъзможно това да се случи законно. Въпреки това обаче, определени специалисти твърдят, че това е възможно и дават примери за подменено съоръжение в зона, която обаче не е природен парк. Преди 3 седмици ние официално поканихме тези специалисти да ни консултират как според тях това може да се реализира, но до този момент никой не откликна. Поради това, ние подготвихме мотивирано предложение за допускане на изработването на Специализиран подробен устройствен план за обект „Пътническа въжена линия „Княжево – Копитото“, така, както изисква действащата нормативна уредба и внесоха документацията в направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община“ съобщиха в обръщение към медиите от „Витоша ски“.

Според повечето източници лифтът Княжево-Копитото е построен през 1962 г. и е първият кабинков лифт в България. Произведен е от австрийската фирма „Братя Гирак/Girak“. Началната му станция е в кв. „Княжево“ на 744 м надморска височина, а крайната при Копитото на 1348 м н. в., непосредствено до 160-метровата телевизионна кула. Дължината на линията е 1900 м и се е изминавала за 11 мин. Капацитетът е бил 600 души на час. 

След авария в началото на 90-те години обаче лифтът Княжево-Копитото е спрян. През юни 1991 г. задухва силен вятър от Владайското дефиле. Въжето се откача от един от стълбовете и провисва надолу заедно с кабинките. Въжената линия блокира. Служителите на съоръжението се опитват да го пуснат отново, но това само усложнява положението. Накрая целият район е отцепен от полиция. Започва спасителна акция, продължила близо 24 часа. До късно през нощта хората са спускани от голяма височина с въжета един по един. При експертизата се оказва, че до аварията се стига поради това, че почти всички аварийни защити на лифта са били шунтирани с течение на годините от персонала и всъщност още доста преди аварията той е работел в рисков режим. След инцидента лифтът е спрян и вече 27 години не работи. За кратко време модерните за времето си станции са съсипани. Почти веднага заради ценния алуминий, от който са направени, са ограбени и кабинките му, разказва в-к „168 часа“.