Три години по-късно – отвориха „Антична Сердика“ за посетители

1557
antichna-serdica-1

В Деня на София Регионалният исторически музей откри постоянната археологическа експозиция „Антична Сердика“. В античния културнокомуникационен комплекс „Сердика“ са показани останки от улици, раннохристиянски базилики, терми и сгради с жилищни и производствено-търговски функции.
Комплексът представя инсули (жилищни квартали) по протежението на главните улици на римския град, където са къщите на част от сердикийския елит. На площ от 6000 кв. м са експонирани останки от шест улици, две раннохристиянски базилики, терми и пет сгради с жилищни и производствено-търговски функции.

Повечето постройките разполагат със собствена отоплителна система и хигиенни помещения. Отличават се с интериорна декорация. Своеобразен акцент в комплекса е мозайката Felix, съхранена цялостно в една от сградите.

От огромно значение за историята на града са останките на най-ранния християнски храм − епископската базилика на Протоген, в която вероятно се е провел Сердикийският събор от 343 г., както и резиденцията на архиепископ Леонтий от края на VI в.

Проучванията са осъществени в периода 2010 – 2012 г. във връзка с реконструкцията на централната градска част на София и изграждането на втората линия на метрото.

В началото на миналата година, Министерскисъвет предостави на Столична община стопанисването в следващите 10 години на античния културно-комуникационен комплекс „ Сердика “. Решението създава условия за реставрация, експониране, управление и поддържане на обекта и развитие на културния туризъм. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на научни, културни, образователни и туристически дейности, ще се извършват в съответствие със Закона за културното наследство от археологически или специализиран исторически музей в София.

vezdi-rashidov-boyko-borissov-lilyana-pavlova
Вежди Рашидов, Бойко Борисов и Лиляна Павлова на откриването на комплекса през 2016 година

Античният комплекс беше възстановен с пари от европейските фондове. Той е изключителна държавна собственост и дейностите по реконструкцията и поддържката му се управляваха досега от Министерството на културата.