Конкурс за проект за изграждане на Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове

Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит конкурс за проект
„Изработване на проект за изграждане на Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове”

Конкурс за проект за изграждане на Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове

Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит конкурс за проект по Закона за обществените поръчки с предмет: „Изработване на проект за изграждане на Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове”.

Идейният проект следва да предложи решение за постигане на естетическа, емоционално въздействаща, здравословна, безопасна и общодостъпна среда, в която да бъде материализирана със съвременни художествено-естетически средства историческата, културната и родовата памет за загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове. Всяко предлагано решение следва да допринася за пълноценното обогатяване на съществуващата физическа среда чрез пространствено обоснована и естетически балансирана намеса, като същевременно създава възможности за осигуряване на условия за отдаване на почит и възпоменание. Мемориалът на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове следва да материализира почитането на паметта и прославата на падналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни.

Документацията за участие може да се види и изтегли от раздел „Профил на купувача”: тук

Крайният срок за подаване на конкурсните проекти е 17:30 часа на 18 септември 2019 г. в Деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ – гр. София, ул. „Сердика“ № 5.