Кметът Йорданка Фандъкова провери състоянието на р.Искър

Кметът на София Йорданка Фандъкова направи проверка на състоянието и нивото на река Искър във връзка със снеготопенето и валежите.

На проверката, която се проведе днес при мостовите съоръжения на Южната дъга на Околовръстен път, присъства и директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров. Общинската „Аварийна помощ и превенция“ заедно с екипите на Напоителни системи наблюдават нивата на река Искър. Извършва се планово контролирано изпускане на язовир Панчарево, който се стопанисва от Напоителни системи и чийто води се вливат в река Искър.

Екипите на общината правят обходи на терен. Извършва се и контролирано изпускане на общинските язовири – Мърчаево, Мрамор и Суходол 2. Реките на територията на Столична община текат в коритата си и няма опасност от разливи.

Постоянно наблюдение се извършва и чрез системата за следене на речните нива, която стопанисва аварийната дирекция на общината.

Системата включва 30 точки по поречието на реките и водоемите в Столична община и се състои от безжична сензорна мрежа от измервателни станции за измерване в реално време на нивото на водните количества. Системата извършва ранно предупреждение с цел превенция от разливи.

Системата разполага и с камери за видеонаблюдение, които дадат възможност за постоянно наблюдение на нивото на яз. „Суходол“ и коритото на р. Перловска в зоната между ул. „Шипка“ и ул. „Мизия“. Тя подава информация в реално време за нивото и скоростта на покачване на водното ниво, както и интензитета и количеството на падналите дъждове.

Станциите разполагат и с възможност за заснемане и изпращане на снимков материал.