Вижте маршрутите на новите училищни автобуси

От 2021 г., в рамките на два поредни месеца, родителите на деца от 1-ви до 4-ти клас в 18. СУ “Уилям Гладстон” и 32. СУ “Свети Климент Охридски” ще могат да се възползват от новата пилотна услуга на Столична община за училищни автобуси, които ще функционират като част от мрежата на градския транспорт.

Това ще доведе и до намаляване на задръстванията, които се получават в периметъра на училищата, а и като цяло в центъра на града.Предложението за пилотни училищни автобуси е разработено от проект Зелена София. Екипът се фокусира върху анализ на трафика около 9-те централни столични училища.

На базата на адресите на децата от 1-ви до 4-ти клас и съвместно с ирландската компания Good Travel Software (GTS) “Зелена София” разработват 9 маршрута, като всеки от тях обслужва 2 училища. За тестовия период бяха избрани финално 2 от тях.Проектираните маршрути са прецизирани и се реализират от направление “Транспорт и градска мобилност”, начело със зам.-кмета Кристиан Кръстев и ОП Столичен автотранспорт , съвместно Център за градска мобилност и имат фиксирано трасе, което използва спирки на градския транспорт. На базата на предварително допитване до родителите има заявен интерес от близо 70 деца.

Пускат училищни автобуси