Съдът отмени забраната за фойерверки, въведен от Столична община

заря-на-александър-невски

Административният съд на София отмени разпоредбата на Столична община за забрана на използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки, освен след изрично разрешение.

Разпоредбата предвиждаше фойерверки да се използват само с изпращането на заявление, в което да се посочват категорията на пиротехническите изделия, кога, къде и от кого ще бъдат използвани. Заявлението трябва да бъде одобрено от районен кмет преди да се позволи използването на фойерверки.

„Да празнуваме без гърмежи, защото това травмира бебетата, децата с аутизъм, домашните любимци“, призова преди миналата Нова година председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев от ГЕРБ. При неспазване на ограничителния режим глобата за граждани е от 500 до 2000 лева, а за фирми – от 3000 до 10 000 лева. 

Текстовете от наредбата бяха оспорени от Националната асоциация на вносителите и търговците на пиротехнически изделия“, както и от „Енигма“ ЕООД.

Според съда това вече е уредено в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в който се посочва, че началниците на районните управления на МВР, а не районните кметова издават разрешенията за използване на пиротехника и упражняват контрол.

„От нормите от Наредбата не става ясно, за какво точно се изисква допълнителното изрично писмено разрешение от кмета на района. Регламентирането с подзаконов акт на общинския съвет на обществени отношения, които са уредени със закон, е недопустимо“, допълва съдът.