Преценяват дали е необходимо въвеждането на КПП-та в определени квартали на София

мерки-за-сигурност

Софийска районна прокуратура е дала указания на кметовете на райони при Столична община и началниците на районни управления при СДВР да преценят необходимо ли е въвеждане на контролен режим и обособяване на пропускателни пунктове в кварталите. Това става ясно от съобщение на прокуратурата.

Целта е да се ограничи струпването и движението на групи от хора. По този начин ще има възможност за констатиране на нарушения, свързани с нарушаването на карантинния период и задължението за съобщаване за завръщане от т.н. „рискови държави“, посочват от държавното обвинение.

Поводът е информацията в медиите за струпване и движение на групи от хора (повече от двама възрастни) в квартали на София, населени с лица от различна етническа принадлежност.

Указано е също при констатиране на случаи на струпване на хора на едно място да се предприемат незабавни действия за осигуряване на необходимата дистанция помежду им, при евентуално неизпълнение на дадените указания да бъде извършвана преценка за издаване на писмени разпореждания и протоколи за предупреждение по ЗМВР, съответно налагане на глоба, както и при констатирани случаи, при които може да бъде направено обосновано предположение за извършено престъпление по чл. 270 от НК, чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 от НК или друго от общ характер да бъде незабавно уведомена Софийска районна прокуратура.

Възложената от страна на Софийска районна прокуратура проверка следва да установи също:

– Какви са конкретните мерки, относими към предотвратяване струпването и движението на групи от хора (повече от двама възрастни) в посока от и за съответния квартал, в нарушение на т. 9 от Заповед от РД-01-131/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването?

– Взети ли са необходимите противоепидемични мерки против разпространението на COVID – 19 за живущите в квартала? Каква е организацията във връзка с изпълнение на заповедите за вече въведените противоепидемични мерки?

– Какви действия против разпространението на COVID – 19 са предприети по отношение на лица, живущи в квартала, за които е констатирано, че нарушават карантинния си период и/или не са съобщили за завръщането си от т.н. „рискови държави“ и за контактни лица.