Окончателно: Разширяват синята зона в София

sinya-zona

От 1 декември в София се разширява синята зона за паркиране и се ограничава служебният абонамент. Доклад за това прие Столичният общински съвет на заседанието си в четвъртък. Той мина с 34 гласа „за”, 4 „против” и 19 „въздържал се”.

Промените в наредбата са свързани с реда и условията на предоставяне на паркоместа в режим „Служебен абонамент” и включват премахване на безплатния режим „Служебен абонамент”; ограничаване на ползването от юридически и физически лица, държавни, културни, общински и др. институции до пет паркоместа за служебен абонамент за даден административен адрес; въвеждане на удължен режим „Служебен абонамент” – валиден в часовия диапазон от 19.30 ч. до 23.30 ч. и разширен режим „Служебен абонамент” – валиден в събота и неделя, в часовия диапазон от 08.30 ч. до 19.30 часа.

Промените ще допринесат за увеличаване броя на ползваните паркоместа за почасово платено паркиране и локално платено паркиране за гражданите. Уеднаквяването на условията за ползване и ограничението на броя им ще ги редуцира с около 430 броя. Това означава, че паркоместата в режим „Служебен абонамент” ще намалеят с около 29%, се посочва в доклада.

Промените в наредбата включват разширяване на зелена зона в кв. „Зона Б-19”, район „Възраждане” и разширяване на синя зона за сметка на обхвата на зелена зона.

Промяната от зелена на синя зона няма да се отрази на вече заплатените винетни стикери за платено паркиране на живеещите в тези райони, се посочва в доклада. Увеличава се работното време на синята зона от понеделник до събота от 08.30 ч. до 20.00 часа.

Въвежда се регламент за откриване на паркоместа за товаро-разтоварни дейности в зоните за почасово платено паркиране и в зоните с въведен ограничен достъп на МПС и ред и условия за ползването им от живущи и стопански субекти. В зоните с въведен ограничен достъп на МПС /пешеходни зони/ ще има места, които да се ползват до 30 минути при наличие на издаден пропуск и заплащане на цената за паркиране /50 ст. или 1 лв./ от юридическите или физическите лица при всяко зареждане на стопанския обект, а от живущите при наличие на издаден пропуск – безплатно до 30 минути, два пъти дневно. Местата за товаро-разтоварни дейности в зоните за почасово платено паркиране ще бъдат запазени за извършване на тези дейности в рамките на работното време на съответната зона.