Незаконна сграда на язовир „Искър“ подлежи на събаряне, разпореди Върховният административен съд

sgrada-rumen-gaytanski
Снимка: Владислав Панев/Фейсбук

Върховните магистрасти оставят в сила заповедта на главния архитект на Столична община, според която имението на бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка, трябва да бъде съборено, съобщиха от ВАС. 

Върховните магистрати приемат, че става дума за незаконна постройка без необходимите инвестиционни проекти и строителни книжа.   

Разпоредено е премахването на нов строеж, изпълнен през 2020 г. от „Био майнинг“ АД в имот, публична държавна собственост, без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж. Сградата е индивидуализирана с местоположение, площ и параметри на отделните секции. 

Върховните магистрати приемат, че в случая е установен нов строеж, за изграждането на който са необходими одобрени инвестиционни проекти и строително разрешение в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Такива не са издавани, поради което правилно сградата е определена като незаконна.

С оглед времето на реализиране на строежа през 2020 г. той не попада в нито една от хипотезите за търпимост, предвидени в закона, поради което подлежи на премахване.

Тезата на дружеството пред първата инстанция е, че в изпълнение на договор за съвместна дейност от 23.06.2016 г. се извършва текущ ремонт в условията на аварийност на съществуваща друга сграда от 1988 г. По делото обаче е установено, че сградата е с по-голяма квадратура и с различна етажност (в централната си част е двуетажна) спрямо тази, описана в Акта за публична държавна собственост. Сградата е изпълнена с изцяло нови конструктивни елементи – носещи колони, нови стени и покривна конструкция, което оборва твърдението на дружеството, че се извършва ремонт на съществуващ обект.

Магистратите приемат, че с оспорената заповед законосъобразно е наредено на „Био майнинг“ АД да премахне установения незаконен строеж като негов извършител, в който смисъл са и собствените му твърдения. Поради това ВАС приема, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено в частта, в която е отменена заповедта на главния архитект на Столична община по отношение на „Био майнинг“ АД. Решението от 2022 г. е окончателно.

В края на февруари ВАС прие за незаконна и друга постройка на язовир „Искър“ (тухлена сграда – склад) и остави в сила решението на Административен съд София – град, с което беше отхвърлена жалбата на „Био Майнинг“ срещу заповедта на главния архитект на Столична община за събаряне на склада. 

През юни 2021 г. главният архитект на София издава заповед за премахване на сграда в местност Авала. Съгласно заповедта незаконният строеж в село Долни Пасарел, местност Авала, язовир „Искър“ на територията на ТП „Държавно ловно стопанство „Искър“ трябва да бъде премахнат. Срокът за доброволно премахване на сградата е 60 дни, като собственикът е бил длъжен да внесе в район „Панчарево“ на Столична община план за управление на отпадъците и план за безопасност и здраве.