Ключови булеварди в София с ново осветление

Столичният общински съвет да даде зелена светлина за реализирането на проект за обновяване и рехабилитация на съществуващата система за външно изкуствено осветление по основните пътни булеварди на София.

На предстоящото си заседание в четвъртък, общинските съветници ще гласуват предложение кметът на София да издаде запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката, така че да се обезпечи авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на проекта възлиза на 1 050 703 лв., от които 757 405 лв. е безвъзмездната подкрепа по европейска програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ и 293 298 лв. собствено финансиране.

След одобрение на общинския съвет, ще бъде извършено авансово плащане в размер на 227 222 лв. Основните пътни артерии, по които ще бъде обновено осветлението са: бул. „Цариградско шосе“; бул „Г.М. Димитров“ от 4 км до бул „Симеоновско шосе“, по което също ще се модернизират осветителните тела до Южната дъга; алея „Яворов“; бул. „Ситняково“; бул. „Данаил Николаев“, бул. „Сливница“, бул. „Ботевгардко шосе“ и Южната дъга – от кръгово „Арена – Младост“ до бул. „Цар Борис III”.