Избират нови инсталации за площадката „Мавзолей“ в Градската градина

арт-инсталация-един-човек

Столичната община ще приема проектни предложения за новото издание на Програма „Навън“ от 30 юли до 30 септември, включително.

Целта е да се състави списък от който да се изберат временни художествени инсталации за площадката „Мавзолей“ в Градската градина.

Финансирането на одобрения проект, който ще бъде избран от независимо жури, може да бъде до 100 000 лв.

Програмата „Навън“ на Столичната община за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда стартира през 2018 г. Първият реализиран проект по нея беше високотехнологичната интерактивна инсталация „Един човек“ на доц. Венелин Шурелов. През 2021 г. с решение на Столичния общински съвет Програмата беше разширена с още едно направление – „Открито“, което е насочено към създаването на нови творби в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство места в града. Конкретните райони и зони, определени за пространства за художествени проекти през 2022 г., ще бъдат обявени заедно с отворената покана за новото направление на Програмата. Предвижда се при всяко издание експертно жури да избира два художествени проекта, които да бъдат реализирани в градската среда и да получат максимално индивидуално финансиране от 17 000 лв.  

Пълната информация за необходимите документи, както и всички формуляри и декларации, можете да намерите тук.