58 нови камери снимат за нарушители в бус лентите в София

trafic-camera
Снимка: PIxabay

Столична oбщина увеличава контрола на движението в рамките на обособените трасета и бус ленти за градския транспорт чрез увеличаване на броя и локациите, контролирани чрез камери.

Нови 38 камери ще следят за нарушители в бус лентите в столицата. Така общият им брой достига 118. До края на август обаче трябва да бъдат поставени още 20 камери за следене за нарушителите по обособените ленти. Само за миналата година изпратените до СДВР досиета и доказателствени материали за нарушители по буслентите в рамките на София са над 8000. „Така се продължава политиката по въвеждане на все повече методи и мерки за приоритизиране на движението на превозните средства на градския транспорт“, посочват от Столична община.

Завърши изграждането и на бус лента по бул. “Климент Охридски“ в участъка от ул. “Трайко Станоев“ до бул. “Проф. Марко Семов“. Чрез бус лентата ще се намали значително закъснението на автобусите, преминаващи през кръстовищата на бул.  “Климент Охридски“ с бул. “Проф. Марко Семов“ и бул. “Г. М. Димитров“, което преди обособяването ѝ стигаше до 5 – 15 минути в зависимост от часовия диапазон от денонощието.