Дванадесетокласниците пишат за Елин Пелин на матурата днес

elin-pelin

„Чорба от греховете на отец Никодим“ от Елин Пелин е произведението, което се падна на дванадесетокласниците на днешната матура по български език и литература. Зрелостниците ще трябва да разсъждават на тема за „съмненията“ по време на изпита.

По тема номер 18 ще пишат интерпретативно съчинение или есе днес 48 582 зрелостници, които са подали заявления за явяването на първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) в 12-и клас. Темата е за 41-ия въпрос от теста на матурата по БЕЛ.

Зрелостниците трябва да носят в училищата документ за самоличност – лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС. За да бъдат допуснати на изпита, учениците в 12-и клас е необходимо да представят служебна бележка – на хартия или на мобилния телефон. Изискването е да носят и химикал, който пише в черен цвят.

Изпитите се провеждат в 5162 зали на 722 училища в страната при спазването на противоепидемичните мерки и с осигурено видеонаблюдение. Учениците са допуснати в училищата със защитни маски или с предпазни шлемове, но без да се струпват на входовете на училищните сгради и при спазването на дистанция до 1,5 метра.

По време на изпита учениците могат да махат маските си, ако желаят. В стандартната класна стая, която е с три големи прозорци, ще има до 10 зрелостници на изпита по БЕЛ. Квесторите също ще са с предпазни средства и се предвижда да са по един в изпитна зала.

Матурата по български език и литература започна в 9.00 часа и продължава четири астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности има два допълнителни часа. Ученикът не може да излезе от изпитната зала, преди да е предал работата си по съответния модул. По български език и литература първият модул е един час и се състои от 30 въпроса със затворен отговор, които носят 30 точки. Вторият модул също е един час и включва 10 въпроса със свободен отговор и работа с текст, които носят 40 точки. Третият модул е интерпретативно съчинение или есе, което е за останалите 30 точки до общия сбор от 100 точки.

В държавния зрелостен изпит по български език и литература няма да се включват въпроси от лириката на Никола Вапцаров, от романа „Железният светилник“ на Димитър Талев, както и от романа „Тютюн“ на Димитър Димов. На изпитите може да има обаче малко теми и от електронното обучение на учениците.

Заявления за втория задължителен държавен изпит по 13 предмета, по избор на зрелостниците, който ще се състои на 3 юни от 9.00 часа, са подали 37 116 ученици. Други 11 548 зрелостници са предпочели възможността вместо на втора матура по общообразователен предмет да се явят на държавен изпит за получаването на степен на професионална квалификация, който ще се състои на 5 юни. Във връзка с възможността да се кандидатства в различни специалности във висшите училища с резултатите от матурите, за изпит по желание заявление са подали общо 970 ученици.

Графикът предвижда изпитните работи от матурите в 12-и клас да се оценяват от 3 до 14 юни, а резултатите от тях да бъдат обявени до 15 юни. Зрелостниците ще получат дипломите си на 26 юни, или с четири дни по-късно заради промяната в датите на държавните зрелостни изпити. Тя се наложи заради извънредното положение в страната, свързано с коронавируса.