В район “Изгрев” ще бъдат изградени четири спортни площадки за стрийт фитнес

В район “Изгрев” ще бъдат изградени четири нови спортни площадки от типа „стрийт фитнес“, съобщава кметът на района д-р Делян Георгиев.

Районната администрация закупи съоръженията, скоро предстои и тяхното монтиране. Уредите ще бъдат в непосредствена близост до други, често ползвани спортни обекти в “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад”, съобщи Георгиев.

Целта ни е да изградим завършени и удобни за хората спортни кътове, във всеки един от трите ни квартала, а обособените през годините места за спорт, да се доразвият и разширят с нови, модерни и ефективни спортни съоръжения. „Като бивш фехтовач и спортист считам, че общината трябва да създаде максимални условия за активно и безплатно спортуване на гражданите, на децата и юношите. Навсякъде, където това е възможно и доколкото ни позволяват финансите, трябва да бъдат изградени спортни игрища, да бъдат поставени уреди за фитнес и др.“, отбелязва районният кмет.