237 млн. лв. за почистване на София догодина

Проектът на план-сметка за осигуряване на чистотата на територията на Столична община през 2022 г. е в размер 237,69 млн. лв., което е със 17,3 млн. лв. повече от настоящата година. Столична община запазва размера на такса смет за домакинствата и за бизнеса, на който е предоставена възможност да избере начина на заплащане – на заявеното от тях количество и чрез пряко договаряне за събиране и извозване на отпадъците. Това заявиха днес заместник-кметовете на София Десислава Билева, с ресор Зелена система и екология и Дончо Барбалов – финанси и здравеопазване, съобщиха от Столична община.

За зимното почистване на улиците в София са предвидени 27.8 млн.лева, което е с 1.5 млн.лева повече от тази година, показва проект на план-сметка на Столичната община за 2022 г. Предложената обща сума за чистота е 237.69 млн.лева, което е със 17.3 млн.лева повече от дадените през тази година – 220.4 млн.лева. През 2020 г. сумата е била 217.6 млн.лева.

За поредна година се планира да се увеличат площите за измиване с автоцистерна с маркуч – 132.9 хил.дка, което е с 38.4% повече спрямо 2021 г., е заложено в план-сметката.

Основните улици, по които се движи градския транспорт ще се мият не пет, а шест пъти годишно. При кварталните улици увеличението ще е до седем пъти (сега е пет – по отчети). За почистване на междублоковите пространства, паркове и градини се отделят 1.1 млн.лева. Чрез автоцистерна с дюзи два пъти месечно ще се мият общо 302.5 хил.дка, което е увеличение с 4%, заради включване на нови улици.

Разходите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци ще са за 74.2 млн.лева, което е с над един милион лева повече от т.г., като изискванията към сметосъбиращите фирми, свързани с братя Домусчиеви и Румен Гайтански-Вълка, са същите.

За рекултивация и закриване на депа за боклук, както и за работата на инсталациите за третиране на отпадъците са предвидени 61.7 млн.лева. За Завода за механично и биологично третиране на сметта се осигуряват допълнителни средства за заплащане на електричеството като цената на един тон се повишава от 82 лева/т, на 95 лева/т.

За изграждане на нови площадки за третиране на едрогабаритни и строителни отпадъци, както и за фотоволтаична система на Столичното предприятие за третиране на отпадъци ще се отпуснат 600 хил.лева.