3D мапинг шоу върху фасадата на галерия „Квадрат 500“ (видео)

3d-mapping-show-sofia

Проектът показва рисковете от човешкото въздействие върху околната среда

След като миналата година Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ излъчи 3D мапинг прожекция върху фасадата на Национална галерия „Квадрат 500“ и само случайни минувачи разбраха за проекта, тази година отново започна излъчването на анимации от новия 3D мапинг проект, който призовава за обща грижа за природата. 

bsh

Проектът показва рисковете от човешкото въздействие върху околната среда и как с осъзнати действия всеки може да помогне за нейното опазване. Визуалният спектакъл ще се прожектира всеки работен ден в периода 9-20 септември, от 21.15 до 22.00 ч. пред Национална галерия „Квадрат 500“ (пл. „Свети Александър Невски“). Съобщението е от екипа на Управляващия орган на ОПОС.

Вижте видео с част от прожекцията:

bsh

Инициативата носи посланието „Нямаме план(ета) „Б“, което е продължение на 3D-кампанията на ОПОС, започнала в края на 2018 г. Този път анимациите насочват вниманието върху оползотворяването на природните ресурси по устойчив начин с фокус върху темите „Отпадъци“, „Наводнения и свлачища“ и „Качество на атмосферния въздух“. 3D-проектът популяризира идеята, че грижата за природата е обща мисия, в която успехът идва само ако всички полагат усилия заедно.

Със средства по линия на програмата, в България се изграждат пречиствателни станции и инсталации за преработка на отпадъци. Освен това се правят инвестиции се в мерки за по-чист въздух, работи се срещу риска от наводнения и свлачища, полагат се грижи за опазване на богатото биоразнообразие. „Нямаме план(ета) „Б“ е призив за обединяване около общата кауза за по-чиста и по-сигурна околна среда. Тя осигурява и средства за обновяване на градския транспорт, например в столицата, с цел да се намалят вредните емисии.

УНИКАЛНО СВЕТЛИННО ШОУ В СОФИЯ. НИКОЙ НЕ ЗНАЕ ЗА НЕГО

3D Mapping е вид технология, която чрез анимации или статични изображения създава реалистични илюзии и ефекти върху триизмерни повърхности като сгради и паметници.