Столична община с конкурс за авторски детски приказки

ще-ти-разкажа-приказка

До 31 януари Дирекция Култура при Столична Община очаква авторски приказки за Националния детски конкурс „Ще ти разкажа приказка“

Деветото издание на конкурса е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от четирите екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка).
Наградите за двете възрастови групи са: Първа награда – лаптоп, Втора награда – таблет, Трета награда – таблет, Поощрение – книги.
Творби ще се приемат до 31 януари 2020 г., включително, до 17.00 ч. в Деловодството на Дирекция “Култура” или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо) на адрес: София 1000, пл. „Славейков“ №4, Дирекция “Култура”, за конкурса „Ще ти разкажа приказка“.
Материали не се връщат. Телефон за информация: 02 986 22 78 – Дирекция “Култура” на Столична община.