РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ представя изложбата „Васил Левски в
София и Софийско

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ представя изложбата „Васил Левски в
София и Софийско. 150 години ПАМЕТ и БЕЗСМЪРТИЕ“. Откриването е в
галерийното пространство при Триъгълната кула на Сердика (бул. „Княгиня Мария
Луиза“ 16) на 16 февруари 2023 г. (четвъртък) от 18:00 ч.
Временната експозиция се открива в навечерието на 150-годишнината от обесването
на Апостола на свободата. Идейно и тематично изложбата акцентира върху
дейността на Васил Левски по изграждането и укрепването на мрежата от
революционни комитети на територията на София и близките околности.
Включени са подробности за обиколките на Левски в София. Произтичащите от това
контакти и съвместната му работа с именити местни възрожденски дейци, сред
които софийските книжари като част от близките му сподвижници. Представени са
факти от проведения от османските власти съдебен процес срещу българския
революционер и последвалата присъда.
Изложбата представя автентични документални свидетелства и предмети от епохата
като дневника на хаджи Боне Петров, пълномощно за работа на частните
революционни комитети в страната, лични вещи на сподвижници на Левски, пищов
кремъклия със сребърен обков, револвер на Георги Стоицев – Абаджията и др.
Темата за паметта е в основата на изложбата. Предадена чрез произведения на
изобразителното изкуство, печатни творби, пощенски марки и карти, проекти и
образци на монети и банкноти с лика на Левски или изображения на посветени на
него паметни места – тя отстоява смисъла на делото на Левски и го прави
безсмъртно.
Изложбата „Васил Левски в София и Софийско. 150 години ПАМЕТ и БЕЗСМЪРТИЕ“
е достъпна за посещения в галерийното пространство при Триъгълната кула на
Сердика (бул. „Княгиня Мария Луиза“ 16), филиал на Регионалния исторически
музей – София. Периодът на изложбата е 16 февруари – 21 май 2023 г.
По повод 150 години от обесването на Васил Левски сред изложбата ще бъде
валидирана пощенска марка. Това ще се случи на 17 февруари 2023 г. от 11:00 ч.