ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

vasil-aprilov-zavestanie
old book open on dark wood background

Показват „Духовное завещанiе Василiя Евстатьева сына Априлова“

На 21 юли 2019 г. ще се навършат 230 години от рождението на видния български просветител Васил Априлов. По този повод Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) организира

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

на 19 юли 2019 г., петък, от 10:00 до 16:00 часа – време, през което всеки посетител може да види отблизо оригинала на „Духовное завещанiе Василiя Евстатьева сына Априлова“, писано от възрожденеца през 1844 г. в Одеса

Това е безценен документ, сравним с личните бележници на Левски, Ботев и Раковски, част от колекцията „Български исторически архив“ на НБКМ. Оригиналът се съхранява в трезор на БНБ и ще бъде изваден оттам специално за Деня на отворените врати в Библиотеката.

Официалното представяне на ръкописа и на фототипното му издание „Заветът“ (съвместен проект с изд. „Абагар“) ще започне в 11:00 часа на 19 юли в Централното фоайе на Библиотеката

Гости на церемонията ще бъдат представители на местната управа и на културни институции в Габрово, родния град на Васил Априлов, останал в историята ни като един от най-значимите дарители, просветни и стопански дейци през първата половина на XIX век.