Министерството на земеделието продава коледни елхи с благотворителна цел в София

ministerstvo-na-zemedelieto-i-gorite
Снимка: Министерство на земеделието и горите

Министерството на земеделието продава коледни елхи с благотворителна цел в София. Тази година каузата на кампанията е свързана с опазване на горите, като за всяко продадено дръвче ще бъдат засадени 10 нови фиданки в българските гори, стопанисвани от държавните горски предприятия.

Местата, от които можете да се купи коледно дръвче в София са: до служебния вход на Министерството на земеделието (на ъгъла на ул. „Дамян Груев“ и ул. „Димитър Трайкович“), ул. „Антим I“ № 17 (до площад „Възраждане“) и с. Локорско, горски разсадник „Локорско”.

Припомняме, че живи дръвчета могат да бъдат купени и в цялата страна. Елхите са осигурени от шестте държавни горски предприятия. На места ще бъдат налични и отсечени дръвчета от специално създадени за целта плантации и разсадници. Цените на дръвчетата варират между 3 и 40 лв. в зависимост от височината и вида им.

Местата за продажба на коледните елхи, организирани от горските предприятия в страната можете да видите тук:

 • „Югозападно държавно предприятие“, гр. Благоевград
 • гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 (пред сградата на Министерството на земеделието)
 • гр. София, ул. „Антим I“ № 17
 • гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18 (административна сграда на ЮЗДП)
 • гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие” № 2 (административна сграда на ТП ДГС Гоце Делчев)
 • с. Локорско, горски разсадник „Локорско”
 • „Северозападно държавно предприятие“, гр. Враца
 • o    с. Лесидрен, ул. „Стара планина“ № 97
 • o    гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 56 (пред сградата на ДГС Ловеч)
 • o    гр. Плевен,  ул. „Сан Стефано“ № 37
 • o    гр. Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20 (в двора на ДГС Троян)
 • o    с. Черни Осъм, ул. „Първи май“ № 77 (пред сградата на ДГС Черни Осъм)
 • o    гр. Априлци, кв. Видима, м. Маринска, държавен горски разсадник
 • гр. Берковица, ул.“Митрополит Кирил“№ 13(пред сградата на ДГС Берковица)
 • „Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян
 • гр. Смолян, бул. „България“ №83, пред сградата на ДГС Смолян
 • гр. Кърджали, ул. „Васил Левски“ №2, пред сградата на ДГС Женда
 • гр. Пловдив, разсадник „Голямоконарско шосе“
 • с. Нова Махала, обл. Пазарджик, разсадник „Нова Махала”, административна сграда на ДГС Батак
 • м. Вълча поляна, административната сграда на ТП ДЛС Борово
 • гр. Панагюрище, разсадник „Самодивско дърво”
 • с. Равногор, обл. Пазарджик, разсадник „Равногор”
 • гр. Ракитово, обл. Пазарджик, разсадник „Цигов чарк“
 • ДГС Родопи,  м. Беглика
 • разсадник „Селище“, м. Селище, обл. Пазарджик
 • гр. Велинград, разсадник „Суха лъка“
 • ДЛС Широка поляна, м. Широка поляна
 • с. Борино, горски разсадник „Хайдушки дол“
 • гр. Девин,  ТП ДЛС Извора, двора на административната сграда, ул. „Освобождение“ 18
 • ТП ДГС Михалково, административна сграда
 • гр. Златоград, ул. „Г. С. Раковски” № 33
 • с. Елховец, обл. Смолян, разсадник „Бърчево“
 • с. Смилян, обл. Смолян, разсадник „Смилян“
 • с. Славейно, ДГС Славейно
 • с. Триград, адм. сграда на ДГС Триград
 • с. Широка лъка, ТП ДГС Широка лъка, ул. „Перелик“ № 1
 • гр. Клисура, обл. Пловдив, разсадник „Зли дол“
 • гр. Ардино, ул. „Републиканска“ №7
 • с. Чакаларово
 • гр. Крумовград, адм. сграда на ТП „ДГС Крумовград“, пл. „България“ №8
 • „Северноцентрално държавно предприятие“, гр. Габрово
 • гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ №29 (в двора на стопанството)
 • гр. Разград,  ул. „Черна“ № 34 (в двора на стопанството)
 • гр. Русе, ДЛС Дунав
 • гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ 19
 • „Югоизточно държавно предприятие“, гр. Сливен
 • гр. Бургас, горски разсадник „Росенец“, местност „Отманли“,
 • гр. Ямбол, горски разсадник  „Ормана“, местност „Ормана“ 
 • гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 24
 • гр. Несебър, ул. „Дюни“ № 21 (в двора на административната сграда на Държавно ловно стопанство Несебър)
 • с. Порой, горски разсадник “Порой”
 • гр. Твърдица, ул. „Балкан“ № 29 (ограничени бройки)
 • гр. Сливен, ул. Орешак 15А (административната сграда на ДГС-Сливен)
 • „Североизточно държавно горско предприятие“, гр. Шумен
 • с. Салманово, ДГС Шумен, разсадник към ДГС-Шумен
 • гр. Търговище, ДГС Търговище, булевард „Цар Освободител“ 22
 • с. Баячево – разсадник към ДГС-Търговище
 • с. Соколово, ДЛС Балчик, улица „Черно море“ 9, разсадник към ДЛС-Балчик
 • гр. Върбица, ДГС Върбица, улица „Септемврийско въстание“ 133