3D Mapping прожекция по повод Международния ден на река Дунав

WWF България ви кани на специална 3D Mapping прожекция по повод Международния ден на река Дунав – #ДУНАВтечевСофия! 

Вижте как пред очите ви ще „оживеят“ 5-метрови есетри и други емблематични дунавски обитатели.

Входът е СВОБОДЕН, заповядайте в облагородената част от коритото на река Перловска, срещу главния вход на Националния стадион „Васил Левски“.

Малцина знаят, че близо 80% от крайречните природни местообитания и рибните ресурси на Дунав са унищожени през ХХ век, а останалите са застрашени. Затова от WWF работим за възстановяването на тези екосистеми и опазването на дунавските притоци и животински видове.

Нашата инициатива цели да:
🔹 ви запознае с емблематичната река и нейните чудновати обитатели
🔹 изпрати важно послание за проблемите, които заплашват сладководните басейни в България. 

Основните проблеми на реките са прегради по тях като ВЕЦ-ове, язовири и шлюзове, които нарушават естествения им поток и възпрепятстват миграцията на рибите, извличането на пясък и чакъл, канализирането и поставянето на диги, изсичането на крайречната растителност. Освен върху водните обитатели, гореизброените имат негативен ефект и върху местните жители. 

Построяването на преграда по реката, например, води до вдълбаване на речното корито и засилване на процесите на ерозия и всички останали негативни последици от това. Преградите възпрепятстват и хората, чиито прехрана и хобита са свързани с реката – рибари, каякари, рафтинг любители.

По време на събитието наши представители ще разкажат повече по темата и за това как всеки един от нас би могъл да допринесе за опазването на водното ни богатство.