Министерството на спорта не дава стадион „Юнак“ и стадион „Септември“ на Столична община

ledena-parzalka-yunak
Снимка: visitsofia

Министерството на младежта и спорта изразява несъгласие с идеята стадион „Септември“ и стадион „Юнак“ да преминат в активите на Столична община. Министерство на младежта и спорта не е било уведомено от страна на Столична община за намеренията й да придобие в собственост спортен комплекс „Септември“ и стадион „Юнак“, като за стартиралата процедура и приетия от Столичния общински съвет доклад, от ведомството не е търсено становище във връзка с взетите по тях решения. 
    Поради липсата на ясно изразени мотиви за необходимостта от придобиването на въпросните имоти и яснота относно бъдещото им управление, ползване, поддръжка и модернизация, Министерството на младежта и спорта изразява несъгласие посочените имоти да преминат в собственост на Столична община, съобщиха от спортното министерство.