Свободен достъп на граждани до парка на резиденция „Лозенец“ в столицата предлагат общински съветници

Общински съветници предлагат Столичният общински съвет (СОС) да възложи на кмета на Столичната община да проведе преговори с ръководството на Народното събрание и Министерството на отбраната за осигуряване свободен достъп на граждани до парка на резиденция „Лозенец“. Това става ясно от доклад, публикуван на сайта на СОС, на общинските съветници Вили Лилков, Ивайло Йонков и Иван Сотиров от „Синя София“, който е част от дневния ред на утрешното заседание на общинския съвет, цитирано от БТА.

От 6 октомври 2023 г. по искане на председателя на Народното събрание, резиденция „Лозенец“ е прехвърлена с акт на Министерския съвет от Министерството на отбраната към Народното събрание за организиране на представителни мероприятия, а паркът към резиденцията е под разпореждането на министъра на отбраната, посочват вносителите.

Сред основанията за тяхното предложение са, на първо място, че паркът към резиденция „Лозенец“ е достатъчно голям, за да задоволява конкретните нужди на Народното събрание и Министерството на отбраната, и е напълно възможно, при добра организация на неговото пространство, да се осигури свободен достъп на граждани в светлата част от денонощието

Според общинските съветници паркът е много добре защитен, което означава, че след определен час той може да бъде затварян, за да се предпази от посегателства през нощта. При обединяване на усилията със Столичната община, могат да се използват възможностите на общинските предприятия за озеленяване и поддръжка на парка. Според тримата общински съветници, европейска практика е подобни пространства, които обслужват важни държавни институции и ведомства, да бъдат максимално достъпни за граждани, при спазване на ред и правила, които гарантират нормалната им дейност, като например достъпът до резиденцията и прилежащите ѝ обекти да бъде ограничен по подходящ начин, с оглед нейното опазване и използването ѝ от Народното събрание. При провеждане на конкретни мероприятия на Народното събрание и Министерството на отбраната е логично достъпът до парка да бъде ограничаван.

Отварянето на парка в рамките на работно време за свободен достъп на жителите и гостите на столицата е продължение на политиката на „отворени врати“, провеждана от Министерството на отбраната чрез отварянето за достъп на граждани на парка на Военната академия „Г.С. Раковски“, пишат Лилков, Йонков и Сотиров. Те припомнят, че инициативата за отваряне на парка при резиденция „Лозенец“ за свободен достъп бе поета още през 2015 г. от граждани и различни политически сили. Дори имаше среща с представители на министъра на отбраната, както и отправено питане в Народното събрание към министъра на отбраната. За съжаление, тя бе отклонена от Министерството на отбраната с мотив за необходимостта от секретност на организираните срещи и мероприятия на министерството, отбелязват вносителите на доклада в СОС.

Според общинските съветници за изпълнение на направеното предложение СОС трябва да възложи на кмета на Столичната община да проведе преговори с ръководството на Народното събрание и Министерството на отбраната за предприемане на действия по осигуряване в определен времеви диапазон от денонощието.