Превръщат коритата на Перловска и Владайска реки в публични пространства

реките-на-софия

“Работилница: Реките на София” ще търси трайни решения за превръщането на две места от коритата на Перловска и Владайска в нови публични пространства

“Работилница: Реките на София” е следващата стъпка от инициативата “Реките на София”, която цели да променя нагласите към софийските канали чрез малки и реализуеми намеси. Работилницата ще събере два екипа, които ще създадат проекти за трайно облагородяване на два малки участъка от софийските реки в близост до Националния стадион и Лъвов мост. Организаторите обявяват отворена покана за участници в работилницата към архитекти, урбанисти, еколози, дизайнери, мениджъри на събития, артисти и експерти в сферата на градското развитие, които могат да се запознаят със заданието и да се регистрират за участие ТУК.

От кандидатурите ще бъдат сформирани два екипа с минимум 5 члена, които ще имат задачата да изследват характерните предизвикателства на локациите и да потърсят трайни решения за социализацията на реките. Всички участници в работилницата ще получат хонорар за работата си благодарение на подкрепата на TELUS International, които вярват, че работейки заедно като общност, можем да създаваме по-добра среда около нас.

Организатор на работилницата е Фондация Колективът, консултант и комуникационен партньор Агенция Imp-Act, а експертна подкрепа е осигурена от общинския офис за стратегическо и пространствено планиране Софияплан.

При изготвянето на проектите и двата екипа ще трябва да предложат решения, които да превърнат реките от разделящ в свързваш елемент за хората и градските територии. Екипите могат да правят предложения за намеси освен вътре в коритата, така и извън тях – пешеходни и велоалеи, озеленяване, градска мебел и др. елементи. Проектите трябва да бъдат съобразени с потенциала на реките да свързват града с Витоша и да се превърнат в бъдещите линейни паркове на града ни – пресечни точки на природа, спорт и култура.

В момента реките ни са по-скоро пасивни пространства с негативен имидж, които фрагментират и разделят София, вместо да я свързват и облагородяват.